Wickman får jubileumspris

Magnus Wickman med Jubileumspriset.SLHFs Jubileumspris 2010 gick i år till Magnus Wickaman, professor vid Karolinska Institutet för hans insatser för Ledarhundar i Sverige. Wickman mottog priset vid föreningens årsmöte på Almåsa Konferens. Han höll också ett mycket uppskattat föredrag om allergi. Föredraget finns att lyssna på i sin helhet i Ljudarkivet.

Ny styrelse vald

Vid årsmötet valdes också en ny styrelse. Joachim Kåhlman, Stockholm omvaldes till ordförande på ett år. Till nya ledamöter på två år valdes Finn Helllman, Stockhom (omval), Ida Östlund, Strömsund (nyval) och Helena Fridlund, Falun (nyval). Kvar i styrelsen sedan tidigare är Sofia Thoresdotter, Stockholm, Stina Hörberg, Göteborg och Gun-Britt Jansson, Borlänge.

Vidare beslutade årsmötet också att SLHF inte längre ska bedriva regional verksamhet. Detta till följd av att intresset varit litet för den lokala verksamheten och att lokal verksamhet på flera håll idag drivs av SRF på lokal nivå.

Posted in SLHF