Kallelse till årsmöte 2010

Härmed kallas du till SLHF:s årsmöte på Almåsa Konferens i Västerhaninge.

Lördagen den 10 och söndagen den 11 april 2010.

Vi träffas till lunch kl. 12.00 på lördagen och årsmötet avslutas kl. 14.30 på söndagen.
Anmälan gör du till ordförande Joachim Kåhlman per e-post joachim@slhf.net eller telefon 073-877 70 00 senast söndagen den 7 mars 2010.
Under årsmötet kommer vi att ha olika aktiviteter, bl.a. workshops.
Ange vid din anmälan om du äter speciell kost och om du inte har hunden med dig, du skall också ange vilken workshop du vill delta i. Du som får SLHF-information på Daisy, men önskar årsmöteshandlingar även via E-post kan få detta om du begär det vid din anmälan.
Årsmötesavgiften är 600 kr för inkvartering i dubbelrum. Vill du ha enkelrum blir det gällande enkelrumstillägg.
Om du har egen ledsagare med dig, bokar du och betalar detta själv med Almåsa på tel 08-500 404 80. Ange dock vid din anmälan om du gjort detta.

Efter anmälan får du ett färdigifyllt inbetalningskort på årsmötesavgiften.
I priset ingår övernattning med helpension och festsupé samt resa.

Reseersättning utgår för billigaste färdsätt, mot insändande av reseräkning med bifogade kvitton och utbetalas efter årsmötet. (Se riktlinjer för resor här nedan)

SLHF:s RIKTLINJER FÖR RESOR I SAMBAND MED ÅRSMÖTE
Resekostnader ersätts för billigaste färdsätt. Om dyrare färdsätt används, utan styrelsens godkännande, får medlem svara för överskjutande kostnader.
Detta gäller även anslutningsresor till och från tåg och flyg. Det förutsätts att tillgängliga rabatter utnyttjas. Beställ färdbiljetter och ledsagarservice i god tid. Kom också ihåg att du endast får reseersättning för resor som görs i direkt anslutning till och från årsmötet.
Tåg:
Ersättning utgår för billigaste biljettalternativet tur och retur mellan hemorten och resmålet.
Flyg:
Flyg får anlitas när restiden för enkel resa inkl anslutningsresor till och från flygplats avkortas med 4 timmar i förhållande till resa med annat allmänt färdmedel. Röd avgång skall i första hand användas.
Om inte dessa riktlinjer kan följas, måste du kontakta SLHF:s styrelse innan du bokar din resa.
Reseräkningar med vidhäftade originalbiljetter sänds till:
SLHF EKONOMI
Box 20122
104 60 STOCKHOLM
Har du frågor om din räkning kontaktar du vår kassör Gun-Britt Jansson via e-post gun-britt@slhf.net
Kom ihåg att medlemsavgiften, enligt stadgarna, skall vara betald innan du åker på årsmötet.

Om du anländer senare, eller åker tidigare, måste du meddela detta. Då har vi möjlighet att avbeställa de måltider som du inte ska ha.

OBS! Anmälan är bindande, vilket innebär att vid utebliven närvaro där inte avbokning gjorts måste du ändå betala deltagaravgiften. Efter anmälningstidens slut måste du ha starka själ om du avbokar årsmötet.

Välkommen till Almåsa!!
Styrelsen

Posted in SLHF