Monthly Archives: July 2009

Utbetalningar fördröjda

I samband med bytet av kassör i föreningen har våra utbetalningar blivit försenade. Detta drabbar ett fåtal medlemmar som väntar på reseersättningar. SLHF beklagar detta och utbetalningarna kommer att göras i slutet av juli.

Posted in SLHF