Så tycker EU-kandidaterna om diskrimineringen av ledarhundsförare

PRESSMEDDELANDE 2009-06-05

I morgon (lördag 6/6) kommer Sveriges Ledarhundsförare att publicera en enkät om hur EU-kandidaterna vill arbeta för tillgänglighet och mot diskriminering av ledarhundsförare inom Eu. Enkäten kommer att publiceras på vår hemsida.

– Det är viktigt att vi som väljare får veta vad de som kandiderar till EU-parlamentet anser om tillgänglighets- och diskrimineringsfrågor, säger Joachim Kåhlman, ordförande i Sveriges Ledarhundsförare och
fortsätter:
– Genom att fråga hur kandidaterna vill arbeta för att det ska vara möjligt att använda ledarhund inom hela EU hoppas vi underlätta för folk att välja parti och kandidat nu på söndag. Det känns mycket bra att kunna ge våra medlemmar och andra som är engagerade i sådana här frågor den vägledningen.

Enkätfrågan lyder:

Många av EU:s medlemsländer har anti-diskrimineringslagar på nationell nivå som skyddar synskadade som använder ledarhund från att bli utestängda från olika verksamheter. Sverige tillhör inte ett av dessa länder. Flera ledarhundsorganisationer runt om i EU har de senaste åren påtalat behovet av en anti-diskrimineringslag på EU-nivå som inkluderar ledarhundsförare.
Fråga: På vilket sätt tänker du som EU-parlamentariker arbeta för att synskadade ska kunna använda hjälpmedlet ledarhund fullt ut inom hela EU?

För att se resultatet av enkäten, surfa till www.ledarhund.nu, imorgon lördag 6/6.

För mer information: Joachim Kåhlman, ordförande i SLHF: 073-877 70 00

Posted in SLHF Tagged with: , , , , ,