Uppdatera dina uppgifter

Det är viktigt att du håller dina uppgifter i vårt adressregister uppdaterade. Om du vill ändra någon uppgift ber vi dig fylla i nedanstående formulär. Observera att du måste fylla i alla fält även de som inte har ändrats. Detta för att vi ska kunna säkerställa att det är rätt person som gör ändringarna.

Du kommer få ett automatiskt mail med dina ändringar så snart du skickat in dem. Om du har några frågor kan du skicka dessa till medlem@slhf.net

Om du inte är medlem men önskar bli, klicka här.

Förnamn: Efternamn:

E-postadress (obligatoriskt)

Födelsedatum åååå-mm-dd:

Gatu/boxadress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer bostad:

Telefonnummer mobiltelefon:

Endat röstberättigade:
Ange hundras:

Önskar du bli medlem i SLHfs interna e-postlista: JaNej

Jag önskar medlemstidning på:
E-postDAISYPunktskrift (endast dövblinda)Ej medlemstidning