Nr 2/2015

LEDARHUNDEN NR 2/2015

Signatur: Bengt Werme

Inläsare: Lars Forslund, Haninge Taltidning

Redaktör: Kait Bessing

Ansvarig utgivare: Elisabeth Ravstis

INNEHÅLL

Inledare…………………………………………………………………………………………… 2

Kallelse till årsmöte…………………………………………………………………………… 3

Inbjudan till ledarhundskurs och årsmöte……………………………………………… 4

Kursprogram för vårkursen 8 – 10 maj 2015………………………………………. 4

Rapport från brukarrådet i februari……………………………………………………… 5

Norska ledarhundar i rulltrappor…………………………………………………………. 6

Med ledarhund i snöstorm…………………………………………………………………. 7

Tänk om Ledarhundsverksamheten vore som Skatteverket……………………. 8

Sagan om den röda valpen………………………………………………………………… 9

Årsmöteshandlingar………………………………………………………………………… 11

Förslag till Dagordning…………………………………………………………………. 11

Verksamhetsberättelse för SLHF……………………………………………………. 13

Balansräkning…………………………………………………………………………….. 18

Resultaträkning…………………………………………………………………………… 18

Valberedningens förslag………………………………………………………………. 19

Förslag om medlemsavgiften…………………………………………………………. 26

Förslag till budget för 2015…………………………………………………………… 26

Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2015………………………….. 27

Förslag från styrelsen eller enskilda medlemmar……………………………… 27

Årsmötesprotokoll SLHF 2014………………………………………………………….. 32

Kontakta SLHF……………………………………………………………………………….. 35

<>Inledare <>

Här kommer det andra numret 2015 av tidningen Ledarhunden. Det här numret domineras av material till årsmötet, men det blir även en hel del annat smått och gott.

Det som är extra roligt den här gången är att vi har fått ett par artiklar från medlemmar som inte sitter i styrelsen. Sofia Thoresdotter har skrivit en intressant artikel med namnet: “Tänk om ledarhundsverksamheten var som skatteverket”.

Sedan har Sara Shamloo skrivit en jättegullig ledarhundssaga som heter “Den röda valpen”. Den här sagan kommer att översättas till arabiska.

Dessutom finns ett kort referat från senaste brukarrådet från Dennis Johansson, som sitter i styrelsen, och en redogörelse från Maria Lundin vid ledarhundsverksamheten om deras resa till Norge för att ta reda på mer om rulltrappsåkning med ledarhund.

Det finns också en inbjudan till vårkursen och en kort artikel från Dennis Johansson om att gå med ledarhund på vintern.

Just nu händer det en hel del. SLHF har kontaktat Alice Bah Kuhnke och justitieminister Morgan Johansson för att få till stånd en uppvaktning. Anledningen är att det diskuteras en översyn av den nya diskrimineringslagen.

Vi vill uppmärksamma regeringen på att vi ledarhundsförare inte alls omfattas av den idag, och att vi är en grupp som ofta utsätts för diskriminering.

Vi har också fått en fråga från konsumentprogrammet Plus i SVT, om vi har något aktuellt fall där en ledarhundsförare har blivit utestängd som konsument på grund av att hon/han använder ledarhund.

Jag har lagt ut det på ledarhundslistan, och det finns även på vår Facebooksida. Vi har bara fått två svar, av vilka det ena handlar om en person som inte får ta med sin ledarhund till en privat ögonklinik.

Stina Fors vid SVT har fått kontaktuppgifter till den personen och jag vet att de har pratat med varandra. Nu håller vi tummarna att SVT gör något av det här.

Jag vill också påminna om att det är dags att anmäla sig till årsmöte och vårkurs.

Jag hoppas att vi ses då!

Elisabeth Ravstis

Ordförande

Kallelse till årsmöte <>
… och inbjudan till vårkurs samt information om poströstning.

Härmed kallas alla röstberättigade medlemmar i SLHF till föreningens årsmöte 2015.

Årsmötet kommer att äga rum under vår vårkurs den 8-10 maj 2015.

Platsen för årsmötet är som vanligt Almåsa Konferens i Västerhaninge söder om Stockholm.

Under helgen kommer vi, förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, att ägna oss åt både föreläsningar och aktiviteter tillsammans med våra hundar. Ett övergripande program finns i separat annons.

Anmälan gör du till Siw Olsson senast söndag den 31 mars 2015 på e-post: siw.olsson@telia.com.

Observera att alla röstberättigade SLHF-medlemmar är välkomna att delta på själva årsmötet, men av ekonomiska skäl är antalet deltagare på vårkursen begränsat till 25 personer.

Vi vill att du anmäler dig, även om du enbart vill delta i själva årsmötet, men inte resten av kursen!

Årsmötet kommer hållas lördag den 9 maj klockan 09.00.

Röstberättigade medlemmar som inte har möjlighet att delta på själva årsmötet kan som tidigare år poströsta i styrelsevalet. Om du önskar poströsta, anmäler du även detta till Siw enligt ovan, senast den 31 mars.

Du måste posta dina valsedlar senast den 26 april.

Ange vid din anmälan om du äter speciell kost, samt om det är någon speciell person du önskar dela rum med.

Du som får SLHF-information på Daisy, men önskar årsmöteshandlingar även via e-post, kan få detta om du begär det vid din anmälan.

Kursavgiften är 500 kr för inkvartering i dubbelrum. Om du har egen ledsagare med dig, bokar du och betalar detta själv med Almåsa på telefonnummer 08-500 404 80. Ange dock vid din anmälan om du har gjort detta.

Tidigare år har stödjande medlemmar varit välkomna att medfölja till subventionerad avgift, något som vi tyvärr inte har möjlighet att erbjuda i år. Undantaget är anhöriga till våra dövblinda medlemmar. Observera att för att vara röstberättigad vid årsmötet måste årsavgift till föreningen vara erlagd senast 31 mars 2015.

Efter anmälan får du ett färdigifyllt inbetalningskort på kursavgiften.

I priset ingår övernattning med helpension. Efter den 31 mars är anmälan bindande. På grund av konferensanläggningens regler måste du kunna visa läkarintyg ifall du har anmält dig men blir sjuk och inte kan delta i kursen.

Ersättning för resor utgår för kostnader som överstiger 200 kronor, om du efter kursen lämnar in resekvitton till föreningens kassör. Adress kommer att meddelas vid kursen

Välkomna till Almåsa!

Styrelsen

Inbjudan till ledarhundskurs och årsmöte <>

<>Välkommen på ledarhundskurs!

Plats: Almåsa konferens

Kursen börjar fredag 8 maj kl 18.00 och slutar på söndagen den 10 maj kl 15.00, med uppehåll på lördagen för SLHF:s årsmöte mellan 09.00-12.30.

Kursavgift för kombirum är 500 kr.

(Vill du endast delta på årsmötet, bjuder föreningen på lunchen. Alltså inga kostnader för dig.)

Du bokar din resa själv på billigaste sätt, och det som överstiger 200 kr, står SLHF för.

Du anmäler dig till Siw på e-post: siw@slhf.net <mailto:siw@slhf.net> eller på tfn 070-248 30 97 senast 7 april, och din anmälan är bindande.

Välkommen!

Kursgruppen

Kursprogram för vårkursen 8 – 10 maj 2015 <>

Fredag:

18.00 Middag (Tillgång till ledsagare finns från 17.00).

19.30 Föreläsning

Lördag:

Frukost serveras mellan 07.00-08.30.

09.00 Årsmötet startar.

12.30 Lunch.

13.30-17.00 Praktiska övningar med uppehåll för kaffepaus.

17.00-19.00 Fria aktiviteter.

19.00 Middag. Efter middagen för dem som önskar blir det en frågesport med hundtema.

Söndag:

07.00-08.30 Frukost.

09.00-12.00 Praktiska övningar forts.

12.00 Lunch.

13.00-14.30 Praktiska övningar forts.

14.30 Kursutvärdering.

15.00 Avresa.

Under kursen kommer vi att ha tillgång till SRF:s veterinär Jenny Garland. Hon prioriterar ledarhundar utanför Stockholms län, men i mån av tid är dessa också välkomna om det är något speciellt.

Vill du besöka veterinären, är det viktigt att du har meddelat i förväg ditt problem, så att hon kan erhålla för ändamålet nödvändiga vacciner eller mediciner. Glöm inte din veterinärbok.

Är det endast kloklippning eller öronkoll, tar instruktörerna hand om detta.

Övriga aktiviteter under kursen är. Hinderbanekörning, störningsmoment och lydnad.

Med under kursen finns tre instruktörer plus några medhjälpare/ledsagare.

Kursgruppen genom Siw Olsson

<> <>Rapport från brukarrådet i februari <>

Vid genomgång av åtgärdslistan från 8 oktober konstaterades att de nya plastkorten fortfarande ej var utskickade! Vi fick beskedet att maskinen för produktion av korten havererat igen.

Vi fick även ta del av svaret på förfrågningarna om rulltrappsåkningen med ledarhundar i Norge, där sker träning med samtliga ledarhunds­ekipage! Ledarhundsverksamheten ville hämta in mer information, bland annat från England, innan man gick vidare i ärendet.

Diskussion om ändringar i kursverksamheten: Ledarhundsverksam­heten avser att testa varianter med mer verksamhet på hemorten, såsom att man exempelvis får hem hunden direkt tillsammans med en instruktör, och får bekanta sig med hunden och därefter gå på kurs efter cirka tre månader. Vi i SLHF hade delade meningar om detta och bad att få återkomma efter vårt livemöte.

Det var också en uppföljning av diskussionen om äldre ledarhundar. Det ansågs att man bör göra en individuell bedömning.

Vi framförde också våra synpunkter på besiktningen av nya ledarhundar och de klagomål som framförts på denna. Speciellt veterinär­­delen; vi framförde våra önskemål om besiktning av en oberoende veterinär.

Ledarhundsverksamheten ansåg att detta skulle bli svårt att genomföra, dels med tanke på det nuvarande upphandlingsavtalet och svårigheten med veterinärer.

Vi framförde också ett önskemål som kommit från en medlem om jourtelefon på Ledarhundsverksamheten. Ledarhundsverksamheten avslog med hänvisning till att det inte fanns ekonomiska eller personella resurser, och att om hunden drabbades av sjukdom eller skada, att man då skulle kontakta närmaste veterinär eller djursjukhus.

Aktiviteter på Ledarhundens dag vi kom fram till att SLHF och Ledarhundsverksamheten ska om möjligt göra en gemensam uppvaktning hos ansvarig minister om att ledarhundsförare inte alls omfattas av den nuvarande antidiskrimineringslagstiftningen.

SLHF informerade om mötet med ordföranden för Service och Signalhundsförbundet.

Vi tog även upp medlemmars önskemål om fler schäferhundar och köp av hundar från andra leverantörer om de ordinarie ej kunde leverera. Detta var ej möjligt med nuvarande avtal.

Dennis Johansson

Norska ledarhundar i rulltrappor <>

Anteckningar från möte och träningstillfälle med dressyransvarig Neal Wallis, förstatränare/dressör och kursansvarig på Veivisarens hundskola Vestby/ Norge. Veivisarens hundskola i Norge tränar sina blivande ledarhundar i både rullband och rulltrappa.

Bakgrund

I Norge är det NAV (Ny Arbeids-og Velferdsforvaltning), Norges motsvarighet till försäkringskassan, som slutprovar/godkänner ledarhundar. NAV gör också ett slutprov med ledarhundsekipaget innan hunden är helt godkänd.

Krav/kontroll

NAV har som krav att ledarhundar ska kunna åka i rullband och i rulltrappa.

De gör så kallade ”stickprov” på om ledarhunden kan åka i rullband och rulltrappa under slutprovet. De kan även göra en kontroll under grundkursen för att se om ledarhundsföraren kan hantera sin ledarhund i rulltrappa och rullband.

Träning påbörjas tidigt

I Norge ingår det därför i ledarhundens utbildning att den ska klara av att åka i rulltrappa. Framförallt läggs vikten på att utbilda föraren i att hantera hunden i rulltrappan.

Det råder skilda åsikter bland både dressörer och ledarhundsförare i frågan.

Fodervärdskonsulenterna ser till att valparna börjar denna träning vid ca 5- 6 månaders ålder tillsammans med sin fodervärd. Första steget är miljöträning bredvid olika rullband och rulltrappor för att vänja hunden vid ljuden och rörelsen av banden.

Hundens utbildning

Sedan börjar man med att träna rullband som stoppas och står stilla, för att så småningom träna när det går. Hundarna reagerar på vibrationen till en början, men sedan brukar det gå fint.

Hunden ska ha sin riktning framåt på bandet och inte ges utrymme för att vända sig. Det är viktigt att träningen sker med positiv förstärkning. De använder beröm och godis för att skapa förväntan och motivation.

Förarens utbildning

Svårigheten ligger inte i att åka på rullbandet eller rulltrappan, utan det är själva på- och avstigningen som kan bli besvärlig för både hund och förare.

Att lära en hund att åka rulltrappa är en del, men det behövs utbildning och träningstillfällen av ledarhundsföraren. Det är avgörande hur man hanterar sin hund i denna situation.

Framför allt är det viktigt att föraren känner sig lugn och trygg med att åka i rulltrappan.

Hantering av hunden

Hunden ska stanna och markera metallplattan som finns ca en halv meter innan påstigandet.

Under själva färden håller man hunden i kopplet. Det är bra att hålla en hand långt fram på den rullande ledstången, för att känna när man närmar sig slutet för att kunna avgöra när det är dags att kliva av.

Det är oerhört viktigt att man är snabb när man går av, eftersom det är där hundens klor kan fastna i valsen. Man kan även lyfta hunden den sista biten i selens topstop (selens ryggrem).

Här är det fråga om att ha rätt tajming.

Risker

Det finns också risker i att använda sin ledarhund i rulltrappa, t ex ett klo- brott som kan innebära sjukskrivning av hunden i 5-6 veckor.

En olycka har skett hitintills med en hund i träning, men det har gått bra att fortsätta träningen.

Veivisarens säger att de ekipage som har behovet, och allt som oftast använder sig av rullband/rulltrappa blir bättre på det.

Det är viktigt att man som förare och hund känner till de specifika rullband/rulltrappor som man ska använda.

Man menar att en viss vana hos ekipaget minskar skaderisken. Generellt rekommenderar man ändå på Veivisaren att, om det är möjligt för föraren, så är det bäst att välja de vägar där det finns hiss eller vanlig trappa istället.

Antecknat av Maria Lundin, Ledarhundsverksamheten

Med ledarhund i snöstorm <>

Att ledarhunden är ett förträffligt hjälpmedel har jag blivit mer och mer klar över ju längre jag haft den. Med en färdtjänst som snart bara finns på papperet så blir hunden oumbärlig!

Jag hade varit på vårdcentralen och skulle bege mig hemåt, och upptäckte att det brutit ut full snöstorm. Eftersom det dessutom nästan inte var plogat alls så tänkte jag att jag skulle åka bil hem, men jag fick beskedet från färdtjänsten att jag inte kunde få någon resa på minst två timmar. Så jag beslöt mig för att gå hem.

Som alla vet som är totalt blinda så är det mycket svårt att ta sig fram när det dånar, man tappar lätt orienteringen.

Jag och Charlie gav oss ut i snöyran. Jag slog även på GPS eftersom vi bara gått vägen någon enstaka gång.

Jag sa till Charlie att nu går vi hem!

Man kan ju tro att det ska vara någorlunda plogat i en stad, men det fanns nästan inga trottoarer alls. Charlie måste ha tyckt att det var lika otrevligt som jag, för han gick hemåt som på räls!

Jag hade aldrig tagit mig hem utan hans hjälp. Trots att jag har varit ute i många oväder.

Dennis Johansson

Tänk om Ledarhundsverksamheten vore som Skatteverket <>

För några år sedan bestämde sig Skatteverket för att göra något åt sitt dåliga rykte. Människor var lite rädda för dem. Man sa att på Skatteverket var alla otrevliga och när man ringde dit kände man sig misstänkt för något, oavsett vad man hade för ärende. De som jobbade på Skatteverket trivdes kanske inte heller med sin roll som kontrollanter och övervakare.

Så man bestämde sig för att förändra sig och det lyckades. Skatteverket är numera den myndighet som ligger högst i kurs hos medborgarna.

Som egen företagare med mycket dåliga mattekunskaper har jag goda erfarenheter av myndigheten. När jag ringer dit känner jag att de utgår från att jag vill göra rätt och så hjälper de mig. De är alltid trevliga och tillgängliga och om jag skulle råka vända mig till fel person, så gör det ingenting. Jag blir inte omkringbollad som jag kan bli på andra myndigheter, utan den person jag tar kontakt med tar reda på det den behöver för att ge mig rätt information och återkopplar sedan direkt till mig.

På Skatteverket är man också flexibel och inriktad på att lösa problem som jag har, utan att misstänkliggöra mig eller bråka om att jag har gjort fel. Man är inriktad på service istället för på kontroll.

Jag leker med tanken:

Tänk om Ledarhundsverksamheten vore som Skatteverket. Då skulle jag kunna ringa dit när jag har blivit diskriminerad till exempel, och då skulle de kunna kontakta den diskriminerande parten och läsa lusen av dem och om inte det får effekt, hjälpa mig att anmäla diskrimineringen.

Inför en utlandsresa kunde jag utan rädsla ringa dem och de skulle säga:

– Vad kul, ska du ut och resa! Vi hjälper dig att ta reda på vilka papper du måste ha och vilka vacciner som behövs. Hoppas du får trevligt.

I alla mina kontakter med Ledarhundsverksamheten skulle jag känna mig säker på att de utgick ifrån att jag var en person som tog ansvar och ville göra rätt. Jag skulle veta att de var till för att serva mig och min ledarhund. Om något blev fel skulle jag vara säker på att de i första hand ville hjälpa mig att rätta till, och i allra sista hand bestraffa.

Då skulle det kunna vara riktigt bra både för mig och för människorna som jobbar där.

Som sagt, jag leker med tanken.

Sofia Thoresdotter

Sagan om den röda valpen <>

En kall vinterdag en vecka före det persiska nyåret var hennes mage tyngre än nånsin. Den var så tung att hon hade svårt att gå i den djupa snön som låg vit och mjuk utanför hennes hus, och vid ytterdörren hade hård is lagt sig slät och hal.

Benen klamrade sig fast mot jorden. Hon fick inte tappa fotfästet, hon fick inte ramla. Det fick bara inte hända för då skulle det dyrbara i hennes mage skadas. Snart skulle hon inte behöva oroa sig mer för magen, men det visste hon inte när hon vaknade och sömnigt gick ut på morgonpromenad och sedan åt frukost i köket, en kall vinterdag en vecka före Nouruz.

Lite senare just denna dag födde hon nio barn, nio små liv som i två månader legat i hennes mage och bara väntat på att få komma ut, välkomnas av världen. Fyra var gula, fyra var svarta som hon själv.

Det nionde barnet var rött. Det var en pojke. Hon betraktade den röda. Hon höll honom till sitt bröst. Det lilla hjärtat slog snabbt innanför huden. Kroppen var varm trots att det snöade ute. Hon kände den tunna pälsen mot sin kropp. Visst var han söt, oemotståndligt söt med sina stora bruna ögon som redan efter några dagar verkade förstå allt.

Men ett rött barn, tänkte den nyblivna mamman, han kommer alltid sticka ut och inte likt de gula och svarta smälta in i folkmassan. Tänk om han skulle tro att något var fel på honom. Tänk om han skulle tro att det varit ett misstag att färga honom röd, eller ännu värre: ett straff. Vad skulle hon svara om han frågade henne?

Hennes egen mamma hade, när hon tänkte efter, haft samma färg som det röda barnet. Det var så längesen de träffades att hon glömt. Minnet av mammans färg gav henne nytt mod. Hon bestämde att hon skulle berätta om sin egen mamma. Gud hade bestämt att han skulle bli röd för det är en vacker färg. Det skulle hon också berätta för honom. Bara han inte blev stöddig av att höra det.

Den nyblivna mamman behövde inte oroa sig särskilt länge. Det visade sig nämligen att den röda ungen var den lugnaste i skaran, ja ovanligt lugn för att vara nyfödd. Han sa inget och höll sig mest för sig själv. Ofta satt han i ett hörn och tittade på när syskonen lekte.

En dag kom en kvinna och hälsade på de nio nyfödda. Kvinnan pratade med husets ägarinna. Hon hörde att de sa något om att välja valp och något om ledarhund. Kvinnan ställde frågor till husets ägarinna om valparnas personligheter. Vem var busig? Vem sov mest? Vem umgicks helst med människor istället för hundar? Sådana frågor ställde kvinnan. Välja valp förstod den nyblivna mamman, varje gång hon fött hade det kommit människor och hämtat hennes barn. De brukade först komma en gång för att träffa barnen, och sedan komma tillbaka och hämta dem när de var åtta veckor gamla. Det var alltid lika jobbigt att säga hejdå men det gick över rätt snabbt.

Så det förstod hon, men vad betydde det där ordet ledarhund? Hon spetsade de hängande svarta mjuka öronen och lyssnade vidare på samtalet. En ledarhund, lärde hon sig, är en hund som går i skola för att kunna bo med en människa som saknar syn och hjälpa den i vardagen, låna människan sin syn. Ledarhunden ser till att människan inte går in i saker och slår sig. Ledarhunden stannar vid trappor och kanter och hjälper människan att hitta dit hon ska.

Det lät intressant, tyckte hon och spetsade öronen ännu mer. Kvinnan var tydligen intresserad av den röda valpen. Hon sa att hon skulle fundera och återkomma. Tänk om hennes barn skulle bli ledarhund! Hon hoppades och hoppades och hoppades.

Några dagar senare kom kvinnan tillbaka och hämtade den röda valpen. Innan han kunde börja i ledarhundsskolan måste han bli lite äldre. I väntan på det flyttade han hem till ett ungt par. De gav valpen ett namn. Mannen i paret kom från ett varmt land långt borta. Valpen fick sitt namn efter mannens hemort.

Dagar, veckor och månader passerade. Valpen lekte och växte. Plötsligt var han ingen valp längre. Då kom kvinnan tillbaka och hämtade honom. Han sattes i skola och började studera till ledarhund. Kvinnan var hans lärarinna. Ett och ett halvt år efter den där kalla vinterdagen var han färdig, redo att börja sitt liv som ledarhund.

I en annan del av staden bodde en annan kvinna. Hon bodde i en lägenhet tillsammans med sin svartvita katt som spann som en hel bil. Katten var gammal, den hade funnits med nästan hela kvinnans liv. Kattens mamma hade hon fått efter en ögonoperation när hon bara var sex år. Läkarna hade nämligen upptäckt en sjukdom i flickans ögon. Undersökningar och operationer på sjukhus måste göras för att hon inte skulle förlora all syn.

Katten födde en son, det var han som spann som en hel bil. De båda katterna gav flickan tröst när det kändes som om ögonen och hjärtat skulle explodera av smärta.

Trots alla försök av läkarna förlorade hon all syn. Hon lärde sig läsa med fingrarna, att gå med vit käpp och att sluta gråta och äta. Hon blev yr. En gång gick hon rakt in i en parkerad bil och slog ut en tand. En annan gång ramlade hon nerför en trappa. Hon hade känt noga med sin käpp, ändå hände det.

Hon som nu hunnit bli en ung kvinna bestämde sig för att börja äta igen och att göra något bra av sitt liv. Hon hade hört talas om hundar som hjälper människor som saknar syn men det var bara ett problem – hon var rädd för hundar. Många förvånades därför när hon en vinterdag berättade att hon fyllt i pappren för att få en egen ledarhund. Hon väntade på att få Samtalet, det som skulle förmedla att hon fått en ledarhund. Men Samtalet kom inte.

En vinter, vår, sommar och höst passerade. Det blev vinter igen. Då ringde telefonen. Hon hade fått en ledarhund! Hon hade fått en röd ledarhund. De hade träffats några månader tidigare. Hans päls var sammetsmjuk, kroppen späd och han satt lugnt framför henne och tittade upp på henne. Han gläfste inte och skällde inte, det hon tyckte så illa om hos hundar. Rött var dessutom hennes favoritfärg.

Den röda hunden var i slutet av sin ledarhundsutbildning. Hans lärarinna var med på besöket hemma hos kvinnan. Kvinnan bad att få testa att gå med hunden när den arbetade. Lärarinnan klädde på honom kläderna som ledarhundar bär när de arbetar, kvinnan greppade handtaget som spänts fast på hundens rygg och började gå. Den röda hunden ,som alltså inte längre var någon valp, ledde henne mjukt längs stadens gator. Ibland slog han själv i cyklar som människor parkerat mot husväggar. Bara inte hon gick in i dem, verkade han tänka.

I hemlighet fantiserade kvinnan om att få honom, och så blev det. Den röda ledarhunden flyttade in hos henne två månader innan det persiska nyåret. Han firade sin andra födelsedag med kvinnan, och lyckliga kommer de tillsammans att leva i alla sina dar.

Sara Shamloo

Årsmöteshandlingar <>

Förslag till Dagordning <>
SLHF:s årsmöte lördagen den 9 maj 2015 klockan 09.00-12.00

Vid Almåsa Konferens, Västerhaninge

1 Mötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd

a) Röstberättigade årsmötesdeltagare

b) Poströster, röstberättigade medlemmar, till styrelseval

3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

4 Fastställande av dagordning

5 Val av mötesfunktionärer

a) mötesordförande

b) sekreterare tillika mötesreferent

c) två protokollsjusterare

d) fastställande av justeringsdatum

e) tre rösträknare

f) fastställande av nomineringstidens utgång

g) val av beredningsutskott

6 Anmälan av övriga frågor

7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

8 Revisorernas berättelser

a) Verksamhetsrevisorernas

b) Ekonomiske revisorns

9 Fastställande av bokslut

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11 Val av styrelse:

a) ordförande

b) 3 ledamöter för 2 år

c) fyllnadsval till styrelsen på 1 år

12 Övriga val:

a) En verksamhetsrevisor med ersättare

b) En ekonomisk revisor med ersättare

c) valberedning om 4 ledamöter varav en sammankallande

13 Fastställande av medlemsavgift för 2016

14 Fastställande av budget för 2015

15 Fastställande av verksamhetsplan för 2015

16 Förslag från styrelsen eller enskilda medlemmar

a) Förslag från styrelsen

b) Motioner:

Motion 1: SLHF behöver ett handlingsprogram

Motion 2: Utse en intressepolitisk arbetsgrupp

Motion 3: Slå vakt om integritet och ledarskap

Motion 4: En liten seger är ändå en seger

17 Övriga frågor

18 Avslutning

Verksamhetsberättelse för SLHF <>
Verksamhetsåret 2014

2014-01-01 – 2014-12-31

1 Föreningens bakgrund och syfte

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare, SLHF, grundades 1977. SLHF är en partipolitiskt obunden förening som har till uppgift att tillvarata ledarhundsförares gemensamma intressen. Föreningen ska bevaka ledarhundsfrågor på olika sätt samt ha visst inflytande över utbildning för ledarhundsekipage. SLHF ska också sprida information om ledarhundens betydelse för sina synskadade förare till allmänheten.

SLHF arbetar även för en bra och öppen dialog med de

ledarhundsproducenter som levererar ledarhundar i Sverige idag samt med

Synskadades Riksförbund, SRF, som med sin Ledarhundsverksamhet har myndighetsansvar över dispositionsrätt till ledarhundsförare samt tilldelning och återtagande av ledarhundar.

2 Styrelsen

Under verksamhetsår 2014 har styrelsen fram till årsmötet bestått av:

Finn Hellman: Göteborg, ordförande,

Malin Jansson: Stockholm, vice ordförande

Elisabeth Ravstis: Stockholm, sekreterare,

Guy Perdhe: Stockholm, kassör,

Ida Östlund: Stockholm, informationsansvarig

Mikael Haraldsson: Stockholm, medlemsansvarig,

Natalia Hedlund: Haparanda, medlemsansvarig.

Efter årsmötet och konstituerande möte fick styrelsen följande

sammansättning:

Elisabeth Ravstis: Stockholm, ordförande

Siw Olsson: Huddinge, vice ordförande

Pia Andersson: Göteborg, sekreterare

Guy Perdhe: Stockholm, kassör

Natalia Hedlund: Haparanda, medlemsansvarig,

Nadja Öberg: Stockholm, medlemsansvarig,

Dennis Johansson: ledamot

Styrelsen har även haft administrativ hjälp av Sonja Lantz, som har assisterat styrelsen med medlemsregistret.

3 Revisorer

Under verksamhetsåret 2014 har Ove Brandberg varit ekonomisk

revisor för SLHF. Eftersom förslag på ersättare saknas är posten vakant tills vidare.

Fram till årsmötet 2014 var Helena Fridlund och Lena Johansson verksamhetsrevisorer. Vid årsmötet valdes Joachim Kåhlman till ordinarie och Helena Fridlund till ersättare.

4 Valberedning

Fram till årsmötet 2014 hade valberedningen följande sammansättning:

Sammankallande: Annika Östling

Övriga i Valberedningen: Stig Hedlund, Jan-Erik Smångs och Ulla-Karin Lagerqvist.

Nuvarande valberedning:

Finn Hellman, Malin Jansson och Ida Östlund.

5 Medlemskap

Medlemsantalet var vid årets slut 150 medlemmar. När man registrerat sig som medlem får man ett välkomstbrev skickat till sig.

6 Mötesverksamhet

6.1 Styrelsesammanträden

Styrelsen har under året haft 4 möten via telefon och 3 livemöten på Almåsa konferens.

6.2 Årsmöte

Årsmötet 2014 ägde rum lördagen den tredje maj på Almåsa kursgård. 25 röstberättigade medlemmar var närvarande, och det fanns inga poströster.

Ett uttalande antogs. För detaljerad information se årsmötesprotokoll.

6.3 SRF Ledarhundsverksamhetens brukarråd

Under verksamhetsår 2014 har SLHF representerats av tre personer från styrelsen. Ordförande Elisabeth Ravstis samt två styrelseledamöter som har deltagit på rullande schema.

SRF representeras i brukarrådet av företrädare för deras intressepolitiska arbete, men också av personal som arbetar med ledarhundsverksamheten och myndighetsutövningen.

Brukarrådet har haft 3 möten under verksamhetsår 2014.

Några exempel på punkter som diskuterats är:

*Tjänstekort i hårdplast till alla ledarhundsförare,

*rulltrappsåkning med ledarhund.

*regler för att ta med sin ledarhund vid utlandsresor,

*veterinärbesiktning av äldre ledarhundar.

*Vilka möjligheter det finns för utländska ledarhundsförare som kommer till Sverige under kortare tid att få hjälp från ledarhundsverksamheten med t.ex. orientering.

*Är det rimligt att det är leverantörernas egna veterinärer som ska göra slutbesiktningen av våra ledarhundar.

För utförligare information hänvisar vi till brukarrådsrapporter i tidningen Ledarhunden och minnesanteckningar från dessa möten.

7 Information

7.1 Informationsansvar

Fram till årsmötet var Ida Östlund informationsansvarig. Efter årsmötet har Elisabeth Ravstis varit informationsansvarig med assistans från övriga i styrelsen.

7.2 Medlemstidningen Ledarhunden

Medlemstidningen ”Ledarhunden” har utkommit med två nummer under 2014. Tidningen och årsmöteshandlingarna ges ut i Daisyformat eller e-postutskick samt i punktskrift för föreningens dövblinda medlemmar.

I slutet av 2012 lades redaktörsuppdraget ut på en person utanför styrelsen, eftersom detta tar mycket tid från styrelsearbetet. Kait Bessing är redaktör för Ledarhunden, vilket vi verkligen uppskattar.

7.3 Webbsida och sociala medier

Föreningen har en hemsida, www.ledarhund.nu, där SLHF informerar allmänheten om ledarhundar samt sprider information om föreningens verksamhet. Hemsidan har använts som bas vid de namninsamlingar som föreningen har stått bakom.

SLHF har också en sida på Facebook, facebook.com/ledarhund. Sidan gillas av cirka 400 personer. På Facebooksidan har föreningen spridit pressmeddelanden och information till följarna.

Webbsidan och SLHF:s närvaro i Sociala medier har skötts av Joachim Kåhlman, och från styrelsen har Nadja Öberg varit ansvarig.

8 Påverkansarbete

8.1 Den Internationella Ledarhundsdagen

Den Internationella Ledarhundsdagen firas den sista onsdagen i april varje år. År 2014 inföll bemärkelsedagen den 29 april.

SLHF organiserade en vandring i Stockholm där ledarhundsförare gick med sina hundar till ett antal offentliga lokaler. Det var restauranger, butiker, kyrkor med mera.

Om ledarhundsekipaget välkomnades skrevs de upp på “Den vita listan” och om de nekades tillträde blev de uppskrivna på “Den svarta listan”.

8.2 Kontakt med Service- och Signalhundsförbundet

Elisabeth Ravstis har haft en del mail- och telefonkontakt med Jessica Jönsson som är ordförande i Service- och signalhundsförbundet. Syftet har varit att diskutera former för samarbete och vilka frågor vi kan samarbeta kring.

De konkreta förslag som har framkommit är att samarbeta kring frågor om diskriminering samt att kunna dela monter och i och med det även kostnader vid olika mässor. Det skulle även vara möjligt att göra gemensamma informationsbroschyrer att dela ut till företag såsom butiker, restauranger, gym osv.

Kontakten och diskussionen med SOS-hundsförbundet kommer att fortsätta.

8.3. Deltagande i Hundens dag vid Arkens zoo i Nacka forum

Guy Perdhe från styrelsen och Ulla-Karin Lagerkvist som är medlem, deltog under hösten i ett engagemang som Arkens Zoo i Nacka anordnade.

De var där med sina ledarhundar och pratade med kunder och besökare för att på så sätt sprida information om ledarhundar. Det var många besökare och intresset för ledarhundarna var stort.

8.4 Information till nya ledarhundsförare

Representanter från styrelsen har vid fyra tillfällen under 2014 varit på Almåsa kursgård och informerat nyblivna ledarhundsförare om SLHF.

8.5 Intervjuer och reportage

I maj 2014 intervjuades Elisabeth Ravstis av taltidningen “På Tal om Stockholm” angående SRF:s krav på meddelarplikt i samband med utlandsresa med ledarhund.

Under sommaren 2014 intervjuades Elisabeth Ravstis av Royal Canins tidning. De gjorde reportage om hunden i människans tjänst och ville ha en intervju med en ledarhundsförare. Artikeln var med i Royal Canins tidning, som i första hand går ut till hunduppfödare i Sverige.

Under hösten 2014 intervjuades Dennis Johansson av en nätbaserad tidning som vänder sig till personer med hundintresse om hur det är att ha ledarhund.

Flera av oss i styrelsen har också svarat på frågor från gymnasieelever som går olika former av djurprogram vid gymnasiet och som vill veta mer om hur det är att använda ledarhund.

Vi menar att den här formen av utåtriktat arbete är mycket viktigt för att sprida kunskap och information om ledarhundar.

9 Aktiviteter

9.1 Vårkurs i samband med årsmöte

I samband med årsmötet hölls en vårkurs som var välbesökt och uppskattad. Där fick vi bland annat lyssna till ett föredrag av Hans Van den Broeck från Kyno-logisch om hur ledarhundar tränas i andra länder i framförallt Europa. Alla som ville fick även en introduktion i klickerträning.

Kursen organiserades av vår kursgrupp, som fram till årsmötet bestod av Ida Östlund, Joachim Kåhlman och Sofia Thoresdotter.

Efter årsmötet har kursgruppen bestått av följande personer från styrelsen: Siw Olsson, Guy Perdhe och Nadja Öberg.

9.2. Huvudmannagruppen

Den så kallade huvudmannagruppen har till uppgift att kontakta socialdepartementet för att ta reda på mer om hur de ser på huvudmannaskapet för ledarhundarna i framtiden och även för att framföra våra synpunkter.

Vi har vid ett flertal tillfällen kontaktat ansvarig tjänsteman där för att boka ett möte men vi har inte fått någon respons så något möte har tyvärr inte blivit av.

10. SLHF:s internationella verksamhet

10.1. European Guide Dog Federation

Natalia Hedlund har varit styrelsens representant i EGDF. Vi har inte deltagit i någon konferens under 2014, men uppdaterar oss regelbundet via de nyhetsbrev som skickas ut.

11 Ekonomi

11.1 Ekonomisk redovisning

Minskning av antalet konton i bank

Vid ingången av 2014 hade föreningen ett företagskonto hos Swedbank och ett plusgirokonto hos Nordea.

Styrelsen bestämde att kassörens arbete skulle förenklas om föreningen endast använde Nordeas internetbank och plusgirot.

Hos Nordeas internetbank lagras en “dagbok” med samtliga transaktioner noterade och daterade. Det går också att få olika utdrag med in- eller utbetalningar.

Det återstående beloppet hos Swedbank har förts över till Nordea.

Under hösten har styrelsen gått igenom gamla handlingar hos SLHF. Vi noterade att SLHF:s dåvarande Göteborgskrets varit utsatta för ett bedrägeri, som kronofogdemyndigheten fortfarande hanterade.

Av olika skäl har SRF Göteborg varit ombud för SLHF och tagit emot de utbetalningar som kommit från kronofogdemyndigheten. Styrelsen har kommit överens med SRF Göteborg om att få tillbaka de pengar som varit i fråga de senaste åren, och vi har också fått detta belopp. SLHF har därefter varit borgenär hos kronofogden.

Jubileumsfonden

Årsmötet 2014 beslöt att upplösa den “Jubileumsfond” som föreningen haft för att kunna överlämna uppmuntran till personer som gjort insatser för ledarhundsförare.

Fonden har upplösts och beloppet har överförts till föreningens plusgirokonto. Värdet var vid försäljningen 24 650,12 kronor. Eftersom fondens värde stigit från 20.000 kronor, måste föreningen betala reavinst på 4 650,12 med skatt: 1 395,04 kronor.

För enkelhetens skull har öresutjämning skett i redovisningen.

Balansräkning <>
Ingående balans 2014-01-01

Företagskonto i Swedbank, Nordea, plusgiro och jubileumsfonden 72.843,00 kronor

Årets överskott 32687,00 kronor

Utgående balans 2014-12-31

Nordea plusgiro 105.520,00 kronor

Resultaträkning <>
Intäkter i kr 2014

Medlemsavgifter 20.000,00

Kursavgifter 9.600,00

Kronofogdemyndigheten, indrivning 19.341,00

Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade 34.528,00

Synskadades Stiftelse, kurs/konferensbidrag 114.441,00

Synskadades Riksförbund, verksamhetsbidrag 50.000,00

Totalt 247.910,00

Kostnader i kr 2014

Styrelsen:

Almåsa styrelsemöten 64.285,00

Resor till Almåsa 10.151,00

Ledarhunden 10.720,00

Administration/bank 1.229,00

Årsmöte/kurs:

Almåsa konferens 124.666,00

Övrigt 3.474,00

EGDF, medlemsavgift 683,00

Totalt 215436,00

Resultat +32 677,00

Styrelsen föreslår att årets överskott överförs till löpande räkning.

11.2 Höstkurs

Tyvärr kunde vi i år inte genomföra någon höstkurs eftersom det var oerhört få anmälningar till kursen, och det var dessutom oerhört svårt att hitta instruktörer till det aktuella datumet.

12. Slutord

Efter årsmötet 2014 valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen. Vi tre som var kvar hade bara suttit i ett år. Det här har inneburit en hel del arbete för att få ihop en välfungerande styrelse och mycket information och kunskapsöverlämning har gått förlorad. Vi har trots de här förutsättningarna kämpat på och stämningen har varit god vid våra möten och sammankomster.

Inför 2014 beslutade dåvarande styrelse att inte skicka ut några inbetalningskort för medlemsavgiften, utan endast annonsera i Ledarhunden samt skicka ut informationen via medlemslistan. Det här visade sig dock inte fungera särskilt bra, och många medlemsavgifter kom aldrig in. Därför har styrelsen beslutat att år 2015 skicka ut inbetalningskort igen.

12.2. Tack

Föreningen Sveriges Ledarhundsförare tackar alla som stöttat föreningens arbete på olika sätt. Styrelsen riktar ett särskilt tack till medlemmar som lagt ner tid och engagemang på olika uppdrag för SLHF!

Elisabeth Ravstis

Guy Perdhe

Siw Olsson

Natalia Hedlund

Nadja Öberg

Dennis Johansson

Pia Andersson

Valberedningens förslag <>

Val till styrelse

Ordförande: Elisabeth Ravstis, omval ett år

Övriga ledamöter:

Guy Perdhe, omval två år

Natalia Hedlund, omval två år

Reine Gunnarsson, nyval två år

Sara Shamloo Ekblad, nyval, fyllnadsval ett år

Fyllnadsvalet beror på att Nadja Öberg, som valdes in förra året, ställer sin plats till förfogande eftersom hon ska studera i Frankrike.

Övriga förtroendeuppdrag

Verksamhetsrevisor: Stina Hörberg, nyval ett år

Ersättare för verksamhetsrevisor: Fredrik Matsson, nyval ett år

Ekonomisk revisor: Sonja Lantz, nyval ett år

Ersättare till ekonomisk revisor: platsen vakant än så länge.

Valberedning: Malin Jansson, Finn Hellman och Ida Östlund, omval ett år.

Det är naturligtvis fritt fram att nominera ytterligare personer till alla förtroendeuppdrag ända fram till årsmötet. Mejla i så fall till

valberedningen på vb@slhf.net

***** *******

Presentation av Elisabeth Ravstis som kandiderar till posten som ordförande på ett år. (omval)

Elisabeth Ravstis, 57 år, bor i Farsta, Stockholm:

Jag är socionom och arbetar 60% som socialsekreterare i Tyresö kommun.

Vad gör du på din fritid?

Ett av mina största intressen är hundar. Förutom min ledarhund Gosan har vi en till hund i familjen. Hon heter Bianca och är en liten blandrashund från ett dogshelter i Spanien.

Förutom att ägna mig åt hundarna tycker jag om att umgås med familj och vänner. Jag lyssnar gärna på musik och spelar gitarr och sjunger. Jag gillar även att läsa, främst skönlitteratur. Jag har inget annat föreningsengagemang för närvarande.

Gosan är min fjärde ledarhund. Gosan är en Schäfertik som är åtta år.

Varför vill du vara ordförande för SLHF?

Jag tycker att SLHF har en viktig funktion att fylla. Jag tror också att jag med mina egenskaper kan få andra i styrelsen att växa. Jag har bara varit

ordförande under ett år och jag tror att det är väldigt dåligt för en förening att byta ordförande varje år. Jag börjar precis komma in i mitt uppdrag som ordförande.

Nämn två frågor som engagerar dig särskilt mycket?

Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi får en så bra start som möjligt när vi får våra hundar. Det behöver dock inte till varje pris betyda långa perioder på kursgård. Jag tror att det finns andra sätt att göra det på. Däremot menar jag att det är av stor vikt att det är den som har dresserat

hunden som introducerar den om inte föraren har andra önskemål. Det måste finnas utrymme för individuella lösningar. Tillgänglighet för oss ledarhundsförare är en annan viktig fråga.

Vad för erfarenhet av styrelsearbete har du?

Jag har suttit i SRF-distriktets styrelse här i Stockholms län samt SRF lokalförening i Södertörn. Jag har suttit i SLHF styrelse i två år nu.

Vad har du för andra kompetenser/erfarenheter som kan bidra till styrelsearbetet?

Genom mitt arbete som socionom är jag van vid att bemöta människor på ett bra sätt och få de att växa. Jag tror att det är något jag har stor nytta av även i mitt uppdrag som ordförande. Jag har lätt för att uttrycka mig både i tal och skrift och jag har lätt för att få kontakt med människor.

Hur många timmar i månaden är du beredd att lägga på styrelsearbetet?

Det kan ju variera väldigt mycket från månad till månad. Ett snitt kanske är 15 till 20 timmar per månad.

Kan du närvara vid styrelsemöten och representera föreningen vid andra tillfällen?

Ja.

Har du möjlighet att delta på aktiviteter på den internationella ledarhundsdagen onsdag den 29 april?

Ja.

***** ****** ***** **

Presentation av Guy Perdhe som kandiderar till posten som styrelseledamot på två år. (omval)

Guy Perdhe, 71 år, bor i Stockholm och är ålderspensionär.

Vad gör du på din fritid?

Bygger modellflygplan, spelar klarinett, sköter kassörskapet i SLHF, lagar mat, är ute med hunden och umgås med mina vänner. Jag är vice ordförande i SRF Huddinge.

Det är första gången jag har en hund under längre tid. Charlie är en

labrador mitt emellan sex och sju år.

Varför vill du vara med i styrelsen?

Jag tror att jag kan göra nytta.

Är det någon fråga som du är särskilt engagerad i?

Organisationsarbete.

Vilken/vilka ansvarsområden/poster kan du tänka dig att ta i styrelsen?

Vice ordförande, sekreterare och kassör.

Vad för erfarenhet av styrelsearbete har du?

Jag har varit styrelseledamot i en HSB-förening och en koloniförening. Jag har jobbat med utbildning av styrelser i SRF:s lokalföreningar.

Vad har du för andra kompetenser/erfarenheter som kan bidra till styrelsearbetet?

Jag är utbildad jurist och har arbetat med administration hos flera arbetsgivare och intressearbete inom SRF.

Hur många timmar i månaden är du beredd att lägga på styrelsearbetet?

Som nu 20 till 30 timmar.

Kan du närvara vid styrelsemöten och representera föreningen vid andra tillfällen?

Ja!

Har du möjlighet att delta på aktiviteter på den internationella ledarhundsdagen onsdag den 29 april?

Ja!

**** **** ***

Presentation av Natalia som kandiderar till posten som ledamot på två år, omval.

Natalia Hedlund, 33 år, bor i Haparanda, Norrbotten, men jag kommer från Vitryssland och har bott i Sverige i 5 och ett halvt år. Egen företagare.

Jag läser böcker, lyssnar på musik, promenerar med min hund och mycket annat.

Jag är förstagångsförare. Min hund Peia är en svart labrador och hon är 6 år gammal.

Varför vill du vara med i styrelsen?

Det innebar en otrolig frihet för mig att få en ledarhund, vilket också resulterade i att jag blev med i SLHF, och engagerade mig i styrelsearbetet.

Jag är mycket intresserad av att arbeta för att ledarhundens ställning stärks i samhället. Det finns inget enskilt hjälpmedel som ger så mycket tillbaks i form av ökad rörlighet, frihet, och därmed en ökad delaktighet som just ledarhunden ger. Med en stärkt rehabilitering så borde fler synskadade, kunna få den här enastående möjligheten.

Ett väl fungerande och expansivt internationellt samarbete i frågan, är också något som jag brinner för. Jag hoppas och tror att jag kan bidra med ett starkt engagemang i styrelsens fortsatta, och så viktiga arbete, om jag får ert förtroende.

Är det någon fråga som du är särskilt engagerad i?

Internationellt arbete.

Vilken/vilka ansvarsområden/poster kan du tänka dig att ta i styrelsen?

Medlemsansvarig.

Vad för erfarenhet av styrelsearbete har du?

Jag har varit ortförande i Beltis det som motsvarar SRF. Då i en lokal förening för i Minsk, Vitryssland. Jag är också styrelsemedlem i SLHF just

nu.

Vad har du för andra kompetenser/erfarenheter som kan bidra till styrelsearbetet?

Jag är bra på språk (tolkning och översättning), på datorer och på andra tekniska saker.

Hur många timmar i månaden är du beredd att lägga på styrelsearbetet?

Det beror på från månad till månad.

Kan du närvara vid styrelsemöten och representera föreningen vid andra tillfällen?

Ja.

Har du möjlighet att delta på aktiviteter på den internationella ledarhundsdagen onsdag den 29 april?

Nej, inte i år.

*** **** **** ***

Presentation av Reine Gunnarsson som kandiderar till posten som

styrelseledamot på två år. (nyval).

Reine Gunnarsson, 35 år, bor i Skanör, Skåne Län.

Jag arbetar 80% som jobbkonsult/utbildare. Jag tränar en hel del, läser mycket böcker, jag tycker också mycket om att resa. En annan stor passion är segling, och allt som hör hav och vatten till. Jag ägnar förståss också en hel del tid åt att vara ute och träna med min ledarhund.

Min ledarhund heter Timmy och är en svart labrador som just fyllt fyra år. Detta är min första ledarhund.

Varför vill du vara med i styrelsen?

Jag vill gärna bidra till att SLHF blir än mer aktivt och geografiskt förankrat i hela Sverige, där tycker jag det finns mycket att göra. De frågor som främst engagerar mig när det gäller ledarhundsverksamheten är utbildning av förare som jag anser har blivit katastrofalt eftersatt i Sverige de senaste åren, samt internationellt utbyte som jag anser måste stärkas för att vi ska få en bättre bild av hur man arbetar på andra ställen i världen och på så sätt stärka vår egen verksamhet.

Är det någon fråga som du är särskilt engagerad i?

Utbildning, internationell samverkan och stärkt lagstiftning.

Vilken/vilka ansvarsområden/poster kan du tänka dig att ta i styrelsen? Vice ordförande? Sekreterare? Kassör? Informationsansvarig? Medlemsansvarig? Ansvar för medlemstidningen Ledarhunden?

Informationsansvar, medlemsansvar eller vice ordförande.

Vad för erfarenhet av styrelsearbete har du?

Jag har haft flera styrelseuppdrag bland annat inom Ung Vänster, Unga Synskadade med mera. jag har bland annat varit ordförande, vice ordförande och aktivitetsansvarig.

Vad har du för andra kompetenser/erfarenheter som kan bidra till styrelsearbetet?

Jag är van vid att prata inför små och stora grupper, jag har relativt stora kunskaper om teknik och de möjligheter/utmaningar som teknikutvecklingen för med sig. Jag är även mycket resvan och van vid att ta mig fram på egen hand i olika sammanhang och miljöer.

Hur många timmar i månaden är du beredd att lägga på styrelsearbetet?

Cirka 8 timmar i månaden är vad jag känner att jag har möjlighet till med tanke på mitt arbete och andra åtaganden.

Kan du närvara vid styrelsemöten och representera föreningen vid andra tillfällen?

Ja.

Har du möjlighet att delta på aktiviteter på den internationella ledarhundsdagen onsdag den 29 april?

Ja.

*** **** *** ***

Presentation av Sara Shamloo. Valet är ett fyllnadsval på ett år till posten

som ledamot. (nyval).

Sara Shamloo, 27 år, bor i Stockholm.

Jag läser en kurs i pedagogik på halvtid (och distans). Jag jobbar i mitt företag med att hålla skrivarkurser och jobbar en dag i veckan på folkhögskola med punktskriftsundervisning. Kultur är en stor del av mitt liv. Jag skriver, läser och spelar tvärflöjt. Natur tycker jag också mycket om. Tack vare min älskade ledarhund kan jag numera gå långa promenader och gå ut i skogen själv. Det kollektiva och feministiska bokförlaget Dockhaveri förlag är också något jag är mycket engagerad i. Under våren kommer jag börja träna yoga. Det ser jag mycket fram emot. Min ledarhund kommer ligga på sin filt bredvid mig i yogasalen.

Jag är styrelseledamot i De Blindas Fritidsklubbs (DBFK:s) styrelse. Jag är aktiv på mötena och tar på mig mindre uppdrag och är noga med att inte ta på mig mer. Det är Dockhaveri jag prioriterar och förhoppningsvis snart även SLHF.

Jag är förstagångsförare. Min ledarhund fyller i vår tre år. Röd jaktlabrador.

Varför vill du vara med i styrelsen?

Att vara ledamot i SLHF:s styrelse är på det sätt som ledarhundsförare kan påverka ledarhundsförares situation i Sverige. Jag trivs med strukturen som styrelse- och föreningsarbete bygger på. Jag är bekväm med att ha ansvar och förutsätter att jag, om jag väljs in, hamnar i en styrelse där alla är beredda att jobba aktivt för föreningen.

Är det någon fråga som du är särskilt engagerad i?

Jag vill undersöka hur ledarhundsverksamheten kan förändras från grunden. Min övertygelse är att förare och dressörer bör ha mycket mer att säga till om för att förbättra både för oss förare och dressörer. Det vore värdefullt att gå i dialog med ledarhundsdressörer om det. Jag vill även att SLHF ska utveckla samarbetet med andra assistanshundsföreningar i Sverige och inleda samtal med förare i andra länder. Internationella kontakter tror jag dels är bra för att inspirera, dels för att ge perspektiv. Till sist vill jag att SLHF ska bli en öppen förening som välkomnar medlemmar som inte är styrelseledamöter att engagera sig. Jag har själv försökt men haft svårt att engagera mig eftersom jag inte haft förtroendeuppdrag. Jag sympatiserar givetvis med arbetet för att vi ska omfattas av antidiskrimineringslagen.

Vilken/vilka ansvarsområden/poster kan du tänka dig att ta i styrelsen?

Jag kan tänka mig vice ordförande och ansvarig för Ledarhunden. Informationsansvarig vill jag inte vara, men jag kan tänka mig att delta i media.

Vad för erfarenhet av styrelsearbete har du?

När jag var femton år kom jag in i Unga Synskadades riksstyrelse där jag satt i två år. Det lärde mig mycket om hur intresseföreningar arbetar och

hur det formella fungerar. Jag sitter i dagsläget i De Blindas Fritidsklubbs (DBFK:s) styrelse. Jag är vald på två år och har ett år kvar.

Vad har du för andra kompetenser/erfarenheter som kan bidra till

styrelsearbetet?

Jag har varit engagerad i nätverk utan styrelse. Det har lärt mig mycket om vikten av ansvar och struktur, för det behövs även om årsmöte inte hålls. Jag är strukturerad och van att planera och samarbeta med människor. Jag har lätt för att uttrycka mig, särskilt i skrift. Jag hoppas kunna vara med och formulera nya viktiga texter.

Hur många timmar i månaden är du beredd att lägga på styrelsearbetet?

10 timmar minimum. Jag jobbar mestadels kvällstid och disponerar mycket tid som jag vill. Jag hade inte kandiderat om jag inte haft tid för engagemang.

Kan du närvara vid styrelsemöten och representera föreningen vid andra tillfällen?

Självklart!

Har du möjlighet att delta på aktiviteter på den internationella ledarhundsdagen onsdag den 29 april?

Eftermiddag kan jag. Jag vill inte heller säga förbehållslöst ja innan jag vet vad som planeras.

Förslag om medlemsavgiften <>

Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2016 ska vara oförändrade 250 kronor.

Förslag till budget för 2015 <>

Intäkter kronor

Medlemsavgifter 30.000:-

Deltagaravgift vår- höstkursen 22.000:-

Bidrag och sponsring

KMA 90.000:-

Synskadades Stiftelse 135.00:-

Synskadades Riksförbund 50.000:-

Summa intäkter 327.000:-

Kostnader kronor

Styrelsen -75.000:-

Årsmötes-höstkurs -221.000:-

Medlemstidningen Ledarhunden -15.000:-

Adm. Kostnader -16.000:-

Summa kostnader -327:-

Resultat +-0:-

Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2015 <>

Internt föreningsarbete:

SLHF ska under det kommande verksamhetsåret arbeta för:

• Att förstärka föreningen administrativt.

• Att fler ledarhundsförare ska gå med i SLHF.

• Att förutom årsmötet 2015 försöka genomföra ytterligare en distriktsaktivitet / kurs.

Påverkansarbete:

SLHF ska arbeta för:

• Att påverka ledarhundsverksamheten genom att delta i SRF:s ledarhundsverksamhets brukarråd

• Att fördjupa samarbetet med organisationer med service- och signalhundar

• att arrangera aktiviteter på ledarhundens dag

Information:

SLHF ska arbeta med:

• Att ge ut fyra nummer av medlemstidningen Ledarhunden.

• Att fortsätta underhålla och utveckla hemsidan och föreningens Facebooksida.

• Att delta på hundmässor och andra arrangemang med ledarhundsuppvisningar och information om ledarhundens betydelse.

Förslag från styrelsen eller enskilda medlemmar <>

a) Förslag från styrelsen

I motion 1 till årsmötet föreslår Finn Hellman att det tas fram ett handlingsprogram för arbetet inom SLHF. Handlingsprogrammet ska samla ställningstaganden som gjorts under åren.

Till skillnad från Finn Hellman anser styrelsen att den arbetsgrupp som tar fram handlingsprogrammet ska utses av årsmötet. Styrelsen föreslår därför

Att SLHF tar fram ett handlingsprogram.

Att årsmötet tillsätter en arbetsgrupp som ansvarar för att handlingsprogrammet tas fram.

Att ett utkast skickas på remiss till medlemmarna i organisationen senast inför årsmötet 2016, samt

Att ett färdigt handlingsprogram tas eller förkastas på årsmötet 2017.

b) Motioner

Motion 1

SLHF behöver ett handlingsprogram <>
Genom åren har SLHF tagit ställning till en mängd saker. Det har bland annat skett på våra årsmöten, i form av uttalanden och skrivelser och

i diskussioner i SRF:s Brukarråd för Ledarhundsverksamheten. Men ingenstans finns våra åsikter samlade på ett lättöverskådligt sätt.

En kan tycka att Brukarrådet borde ha en tydlig redovisning av vad som tagits upp där under åren, men någon sådan sammanställning finns inte

heller.

När styrelsemedlemmar byts ut finns det risk att kunskapen om tidigare ställningstaganden går förlorad. Det finns också risk att vi gång på

gång uppfinner hjulet.

För att öka diskussionen i organisationen om hur vi skulle vilja att Ledarhunds-Sverige såg ut, och för att ta till vara tidigare utfört arbete, borde ett handlingsprogram tas fram. Det görs lämpligen av en

arbetsgrupp som skickar ut handlingsprogrammet på remiss i organisationen när ett utkast är klart. På årsmötet 2017 kan ett beslut fattas om det framtagna dokumentet kan räknas som organisationens handlingsprogram.

Jag yrkar

Att SLHF tar fram ett handlingsprogram. <>
Att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ansvarar för att handlingsprogrammet tas fram.

Att ett utkast skickas på remiss till medlemmarna i organisationen senast inför årsmötet 2016.

Att ett färdigt handlingsprogram tas eller förkastas på årsmötet 2017.

Finn Hellman, Göteborg

Styrelsens yttrande över motion 1.

Styrelsen håller med motionären om att ett handlingsprogram kan vara av värde i föreningens arbete. Däremot anser styrelsen att den arbetsgrupp som ska utföra arbetet med handlingsprogrammet ska utses av årsmötet. Styrelsen håller med motionären när det gäller behandlingen av det framtagna förslaget. Sålunda yrkar styrelsen bifall till att-sats 1, 3 och 4. Däremot yrkar styrelsen avslag på att-sats 2.

Motion 2

Utse en intressepolitisk arbetsgrupp <>
I nuläget är det inte tydligt hur en kan engagera sig i SLHF annat än som förtroendevald. I många andra organisationer finns det utskott,

arbetsgrupper och kommittéer, men inte i dagens SLHF. Jag tycker att det är synd och önskar mig att det införs minst en arbetsgrupp för oss

som vill vara engagerade men inte förtroendevalda. Det här skulle ge möjlighet för medlemmar med specialintressen att välja ett

fokusområde, och det skulle avlasta styrelsen som inte kan förväntas göra allt.

En arbetsgrupp som skulle kunna vara först ut är en grupp för intressepolitiskt arbete. Här kan medlemmar diskutera och organisera

kampanjer, och till exempel dra up ramarna för firandet av den internationella ledarhundsdagen. Förslagsvis kan minst en av gruppens

deltagare även sitta i styrelsen. Förhållandet mellan styrelsen och arbetsgruppern kan inte dras upp i den här motionen utan får överlåtas

till styrelsen att reglera.

Jag yrkar

Att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att snarast utse en intressepolitisk arbetsgrupp.

Finn Hellman, Göteborg

Styrelsens yttrande över motion 2.

Styrelsen yrkar bifall till motionen, då att styrelsen anser att det är positivt att medlemmar kan engagera sig i föreningen utan att vara förtroendevalda. Styrelsen kommer tillsätta en intressepolitisk arbetsgrupp av de medlemmar som visar sitt intresse av att delta i en sådan.

Motion 3

Slå vakt om integritet och ledarskap <>
Det senaste året har SRF och SRF Ledarhundsverksamhet bestämt att ledarhundsförare måste ansöka om intyg för att få använda sin

ledarhund på utlandsresor. Efter förhandlingar i SRF:s Brukarrråd har beslutet nu mildrats och gäller inte Norge och länder i EU.

Anledningen till att SRF vill att vi ska ansöka om intyg sägs vara att de vill försäkra sig om att ledarhunden får de vaccinationer som kan

behövas. SRF är också oroliga för att vi utsätter våra ledarhundar för faror i utlandet.

Om jag har förstått saken rätt är det SLHF:s styrelse som föreslagit för SRF att reseintyg inte ska behövas till Norge eller något land i EU. Däremot har styrelsen accepterat att det ska krävas intyg till andra länder.

Jag anser att det är oacceptabelt att SRF kräver att få veta om och var vi reser. Jag anser också att det är fel av en intressepolitisk organisation som SLHF att gå med på inskränkningar av vår frihet.

Vi har en gång för alla förbundit oss att ta väl hand om vår ledarhund och att följa gällande djurskyddslag. Det borde gälla såväl inrikes

som utrikes. Det finns situationer i vårt land som är farligare och utsätter ledarhunden för större risk än i utlandet, varför det blir märkligt att enbart kräva intyg när vi passerar EU-gränsen. I konsekvensens namn borde vi i så fall krävas på intyg betydligt oftare även inom landet.

Men framförallt skjuter den här inskränkningen av vår frihet helt över målet. Att SRF kräver den här typen av intyg gör inte automatiskt att hunden får de vaccinationer som krävs. Det är till syvende och sist vi själva som måste ta ansvar för det. Om SRF menar allvar med den här åtgärden borde de kräva av landets alla veterinärer att de avstod från vaccinationer om de inte först fått intyg från SRF. Mig veterligen har något sådant påbud inte kommit från SRF till landets veterinärmedicin.

Sist men inte minst ligger det i vårt eget intresse att ledarhunden har de vaccinationer som krävs. Det kan nämligen hända att tullen i landet dit resan går inte släpper in oss om hunden är ovaccinerad.

Sabotera inte vårt ledarskap och ta inte ifrån oss ansvar. Tafsa inte på vår integritet och gå inte med på inskränkningar som skjuter över mål och som ingen vanlig hundägare måste underkasta sig.

Mot bakgrund av detta yrkar vi:

Att SLHF arbetar för att SRF:s krav på reseintyg avskaffas helt.

Att SLHF kontaktar socialdepartementet och använder reseintygen som ett exempel på hur SRF misstror oss ledarhundsförare.

Finn Hellman, Göteborg

Styrelsens yttrande över motion 3.

SLHF-s styrelse har haft en lång diskussion med anledning av denna motion. Frågeställningarna som motionären tar upp berör givetvis många oerhört viktiga punkter. Styrelsen har också kunnat konstatera att komplexiteten i frågan, ökat högst påtagligt under det senaste åren. Vi anser dessutom att det tillkommit många vitala parametrar som utgjort grunden till vårt ställningstagande.

Precis som motionären säger så är det viktigt att slå vakt om ledarskap och integritet. Det är också viktigt att värna en praktisk hantering som innebär att ledarhundens resande och vistelse i det länder som hunden besöker, blir av absolut säker natur. Mot bakgrund av dessa tankar och resonemang, så anser vi att vi uppnått en högst acceptabel lösning på problematiken om intyg vid resor utomlands.

Eftersom försäkringsbolagen som utfärdar djurförsäkringar innehar samma ståndpunkt som SRF intar i frågan, så finns det ju väl underbyggda orsaker till detta. Vi tänker oss därför scenariot så här:

En vanlig djurförsäkring omfattar enbart resor till Norge, Schweiz och EU-länderna.

Den allmänna informationen och Uppdateringen angående resereglementet till skilda länder, görs tyvärr inte så effektivt som den borde. Det utgör en risk för både resenären och hunden anser vi.

En del sjukdomar innebär en så farlig möjlig smittspridning, så att vi anser det vara motiverat med denna resepolicy.

Vi anser dessutom att det finns en stor fördel med att få hjälp av SRF-s veterinär vid resor till en del länder. Detta för att undvika att göra fel, båda vad avser eventuella behov av särskilda dokument, samt vid medicineringen av hunden mot förekommande sjukdomar.

Mot bakgrund av detta, yrkar styrelsen avslag på motionen i sin helhet.

Motion 4

En liten seger är ändå en seger

Under många år har SLHF haft som mål att ledarhundsförare i Sverige ska omfattas av en anti-diskrimineringslag. Det är viktigt att ha detta som slutmål men vi behöver också delmål. Om vi aldrig uppnår några segrar är det lätt att känna vanmakt och tappa kamplusten.

En liten seger som vi vann för ett antal år sen var den gentemot SJ. Vi fick dem till slut att inse att vi behöver kunna boka en extra plats för vår ledarhund och att vi ska kunna boka plats överallt i tåget, inte enbart i djur tillåtet. Detta kan tyckas som en droppe i havet jämfört med att få en anti-diskrimineringslag. Men den lilla segern är till stor hjälp i vår vardag. Tack vare den har vi lättare att resa på möten, organisera oss och slutligen uppnå det vi verkligen vill.

Det finns kvar att göra vad gäller SJ. Att vi inte kan boka via deras hemsida innebär att vi måste sitta i långa telefonköer. Det hade också varit en enorm normaliseringsvinst om det på SJ:s hemsida stod hur ledarhundsförare kan boka. Det hade säkert påverkat andras syn på oss i rätt riktning.

Nu tycker jag att det är dags att få ytterligare ett tågföretag att göra det lättare för oss att resa. Fler tågföretag borde införa möjligheten för oss att boka en extra och kostnadsfri plats för ledarhunden. Fler borde låta oss slippa resa i djurvang om vi inte själva vill.

På norrtåg bokas inga platser så för det mesta är det lätt att ta en plats till sig själv och en till ledarhunden. Men däremot tvingas en resa med andra djur. Här borde SLHF kunna uppnå en seger.

Jag vill inte i detalj bestämma vilket tågföretag styrelsen bör välja att påverka. Det tror jag är bäst att styrelsen undersöker först. Jag vill inte heller bestämma att det just måste vara en extra plats eller att det är möjligheten att slippa andra djur som resesällskap föreningen ska jobba för. Nej, det är bättre att styrelsen diskuterar sig fram till. Däremot vill jag att det jobbas för något konkret som har med långfärdsresor att göra och som innebär möjligheten till en liten seger inom en snar framtid. Med andra ord inga visioner och långt bort hägrande mål.

Jag yrkar:

Att SLHF arbetar med att förbättra ledarhundsförares möjlighet till långfärdsresor.

Att målet ska vara att presentera ett positivt besked senast årsmötet 2016.

Finn Hellman, Göteborg

Styrelsens yttrande över motion 4.

Styrelsen yrkar bifall till motionen, då styrelsen håller med motionsskrivaren om att det är bra för vårt självförtroende och vår sak med delsegrar för att nå vårt slutmål som är en diskrimineringslagstiftning som även gäller för ledarhundsförare.

Kontakta SLHF <>

Föreningens postadress:

Sveriges Ledarhundsförare

C/o Guy Perdhe

Gotlandsgatan 44

116 65 Stockholm

Frågor om fakturor, reseräkningar och dylikt:

ekonomi@slhf.net

Medlemsärenden, adressuppdateringar: medlem@slhf.net

Eller medlemsansvarig Natalia Hedlund eller Nadja Öberg..

Webbsidan: web@slhf.net

Allmänna frågor: info@slhf.net

Elisabeth Ravstis, Stockholm

Ordförande

Tfn 070 512 22 87

E-post elisabet@slhf.net

Siw Olsson, Skogås

Vice ordförande

Tfn 070-248 30 97

E-post siw@slhf.net

Guy Perdhe, Stockholm

Kassör

Tfn 076 824 24 30

E-post guy@slhf.net

Pia Andersson, Göteborg

Sekreterare

E-post pia@slhf.net

Natalia Hedlund, Haparanda

Medlemsansvarig

Tfn 076 772 35 40

E-post natalia@slhf.net

Nadja Öberg, Stockholm

Informations- och medlemsansvarig

073-035 71 73

E-post nadja@slhf.net

Dennis Johansson, Långhyttan

Ledamot

Tfn 070-884 69 30.

E-post dennis@slhf.net

Kait Bessing, Stockholm (ej styrelsen)

Redaktör för Ledarhunden

Tfn 070 464 74 23

e-post kait@slhf.net