Nr 1/2016

LEDARHUNDEN NR 1/2016
Redaktörer: Kait Bessing, Sara Shamloo Ekblad
Ansvarig utgivare: Elisabeth Ravstis

INNEHÅLL

 • Inledare
 • Inbjudan till SLHF:s årsmöte och vårkurs
 • Rapport från brukarrådet i februari
 • Efterlyses: Punkter till Brukarrådet
 • Ledarhundsförare i Östergötland sökes!
 • Referat från senaste styrelsemötet
 • Ledarhundens Dag 2016
 • Presentation av den nya ledarhundskonsulenten
 • Hunden vår spegel
 • FÖRENINGSINFO
 • Årsmötesmaterial
 • Förslag till dagordning
 • Verksamhetsberättelse för SLHF
 • Förslag till verksamhetsplan
 • Förslag till budget
 • Förslag om medlemsavgiften
 • Förslag från styrelsen
 • Valberedningens förslag till val av styrelse
 • Presentationer av styrelsekandidater
 • Kontakta SLHF

Inledare
Hej och välkomna till årets första nummer av tidningen Ledarhunden.
Nu närmar sig våren med stormsteg och vi kan se fram emot många långa och sköna promenader med våra fyrbenta vänner.
Det här numret av ledarhunden domineras av årsmötesmaterial. Du kommer väl till vårkursen och årsmötet? Inbjudan till kursen och kallelse till årsmötet kommer längre fram i tidningen. Det blir även en kort sammanfattning av vad som diskuterades vid det senaste brukarrådet och en del annat smått och gott.
Det här blir min sista inledare eftersom jag kommer att avgå som ordförande vid årsmötet. Det är med mycket blandade känslor som jag lämnar den här styrelsen. Det har varit väldigt lärorikt och för det mesta också väldigt roligt.
Anledningen till att jag väljer att avgå är helt enkelt tidsbrist. Ibland måste man prioritera bland allt man vill göra. Jag tror verkligen på den här föreningen, och jag vet att de som kommer att sitta kvar i styrelsen brinner för det här och är mycket duktiga och engagerade.
Några nya blir det också i styrelsen, så jag tror att det kommer att bli riktigt bra.
Sedan finns det ju alltid möjlighet att vara aktiv i SLHF utan att sitta i styrelsen.
Med den här ganska korta inledaren önskar jag dig en trevlig lässtund och så hoppas jag att vi ses i maj vid vårkursen och årsmötet.

Elisabeth Ravstis
Ordförande

Kallelse till SLHF:s årsmöte 2016
Härmed kallas du att delta på SLHF:s årsmöte lördag 14 maj 2016 på Almåsa konferens.
Mötet börjar klockan 09.00 och beräknas sluta cirka 12.00. deltagande på årsmötet är gratis och vi kommer att bjuda på fika och lunch. Om du har reskostnader som överstiger 200 kr står SLHF även för dessa.
Har du inte möjlighet att delta på årsmötet finns möjligheten att poströsta. Vill du göra det anmäler du det till någon i kursgruppen så får du vidare instruktioner om hur det går till.
Anmälan vill vi ha senast söndagen den 24 april till någon av oss i kursgruppen:
Reine: Mobil: 0722 – 47 14 00 E-post reine@slhf.net <mailto:reine@slhf.net>
Sara: sara@slhf.net <mailto:sara@slhf.net>

Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen
Inbjudan till SLHF:s årsmöte och vårkurs
Hjärtligt välkomna till SLHF:s vårkurs på Almåsa!
På lördagen håller vi vårt årsmöte.
Efter årsmötet går vi ut och kör praktiska dressyrövningar i mindre grupper tillsammans med våra fyrfota kamrater i form av en promenad med störningsmoment och lydnad. Övningarna leds av Victoria Perdhe och Jennie Lindhe.
Det kommer också att finnas möjlighet för de som så önskar att träffa Ledarhundsverksamhetens veterinär Marie Nolén.
På söndagen kommer Emmelie Reinson och berättar om träning av ledarhundsekipage och om hur tilldelning går till i andra länder. Givetvis finns även tillfälle att diskutera och ställa frågor.
Vi kommer även att diskutera samarbete med Förbundet för Service- och signalhundar och få en rapport från European Guide Dog Federations konferens.
Vi ska naturligtvis också få tid till att umgås och ha trevligt tillsammans. Vårkursen kommer som vanligt att äga rum på Almåsa Konferens utanför Stockholm, vi startar på fredagen klockan 17.00 med middag och avslutar på söndagen kl 15.00.
Program och deltagarlista kommer att skickas ut efter anmälningstidens utgång. Deltagaravgiften för vårkursen är 500 kronor, och då ingår mat och logi samt resekostnader som överstiger 200 kr.
Vi vill ha din anmälan absolut senast söndagen den 24 april. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften ska betalas in senast en vecka före vårkursen.
Glöm inte att meddela när ni anmäler er om ni har särskilda önskemål eller behov (särskild kost, önskemål om rum eller annat som vi bör veta).
Om du endast har för avsikt att vara med under årsmötet är det gratis. Deltagarna på årsmötet kommer att bjudas på förmiddagsfika och lunch.
Anmälan göra till någon av oss i kursgruppen.
Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!
Vi hoppas att vi ses på vårkursen/årsmötet!

Varma hälsningar
Kursgruppen: Sara och Reine

Kontaktutgifter till oss i kursgruppen:
Reine: Mobil 0722 – 47 14 00 E-post reine@slhf.net
Sara: E-post sara@slhf.net

Snabbfakta:
Var? Almåsa Konferens.
När? 13-15 maj 2016.
Anmälan och kursavgift? Kursavgiften är 500 kr och vi vill ha din anmälan senast söndagen den 24 april.
Resor: Föreningen ersätter kostnader för resor som överstiger 200 kr.

Rapport från brukarrådet i februari
Här kommer en liten sammanfattning av vad vi diskuterade på det senaste brukarrådet. Vi som representerade SLHF var Elisabeth Ravstis, Guy Perdhe och Sara Shamloo Ekblad. Förbundsstyrelsen representerades av Håkan Thomson och Annika Östling. Sune Olsson och Joachim Kåhlman var närvarande från “I selen”.
Ledarhundsverksamheten representerades av Laila Tapper, Ulrika Norelius Centervik och Lya De Silva. Lya är nyanställd och har tjänsten som Annika Sahl Kadar hade tidigare. Lya är också sekreterare vid våra möten.
En fråga som SLHF tog upp var hur det kommer sig att så många erfarna ledarhundsförare har lämnat tillbaka sina hundar och om SRF upplever att felmatchningarna har ökat. Ulrika säger att de inte upplever att felmatchningarna mellan hund och förare har ökat. Det händer någon gång per år och är tyvärr normalt och ofrånkomligt. Ulrika upplever inte heller att antalet erfarna ledarhundsförare som lämnat tillbaka sina hundar har ökat. I bland beror det helt enkelt på att föraren inte orkar med en ny hund på grund av hälsa och/eller att ledarhundsföraren har blivit äldre. Det är viktigt att hela tiden informera om vad det innebär att ha en ny, pigg och ung ledarhund.

Statistik på sjukdomar
SLHF har efterfrågat statistik på sjukdomar hos våra ledarhundar de senaste tre åren. Anledningen är att vi upplever att framför allt allergierna har ökat. Ulrika säger att det inte går att få fram någon sådan statistik eftersom deras dataprogram inte klarar av detta och det skulle ta allt för lång tid att ta fram det manuellt. SLHF är inte nöjda med det här svaret och frågan bör tas upp igen när en veterinär finns på plats.
När det gäller veterinärtjänsten så är Jenny Garland tjänstledig i sex månader och SRF har inte kunnat hitta någon vikarie. Just nu arbetar Marie Nolén på timmar och är behjälplig per telefon. Man når henne på Jennys gamla nummer men hon arbetar som sagt bara på enstaka timmar och ringer upp när hon har möjlighet om man lämnar ett meddelande.
Det nuvarande upphandlingsavtalet går ut 31 december 2017. Det är redan nu dags att börja diskutera det nya avtalet. SLHF tar upp frågan om det skulle vara möjligt för oss ledarhundsförare att få välja leverantör, ungefär på samma sätt som vårdvalet, alltså att man får välja sin vårdcentral osv. Det här är en stor fråga som verkligen behöver diskuteras i så fall. Både SRF och SLHF är också inne på att diskutera det här med raser, hur många av respektive ras osv. SLHF kommer att bli inbjudna till ett första möte med Myndigheten för Delaktighet för att börja bolla tankar och idéer inför den nya upphandlingen.
Ulrika berättar att en ny ledarhundskonsulent har anställts på heltid. Hon heter Jenny Lindhe och har arbetat som ledarhundsdressör. Många ledarhundsförare känner henne sedan tidigare. Roger Lindahl och Barbro Carlberg har slutat vid SRF men båda anlitas på 25% var året ut.

Ta del av information
SLHF frågar varför vi inte får läsa informationen om våra hundar, den som fodervärd och dressör fyller i inför slutprov. Ulrika säger att föraren får en sammanfattning av informationen i samband med att man får sin hund. SLHF anser att de förare som vill bör få ta del av hela materialet. Ulrika säger att SRF i egenskap av myndighet är skyldig att lämna ut allt material som skrivs om dig själv som ledarhundsförare men inte allt om hunden.
SLHF tar upp frågan om varför vi inte får fästingmedel i tablettform till våra hundar. Ulrika säger att en försöksverksamhet ska startas med tabletter som fästingmedel. Nackdelen med tabletter kan vara att fästingen måste bita sig fast för att de ska dö eller släppa taget om hunden. Man får med sig fler fästingar hem genom att de sitter fast på hunden. Halsband gör att fästingen aldrig sätter sig på hunden. Förare med barn eller fler hundar i familjen kan i första hand få pröva tabletterna. SRF kommer inte att gå över till tabletter som standardbehandling mot fästingar men ovan nämnda grupper kan som sagt få pröva dem. I så fall ska man kontakta veterinär Marie Nolén som skriver ut ett recept.

Fyra frågor från en medlem
Vi från SLHF hade med oss några konkreta frågor från en medlem.
1. Hur många ledarhundar omplacerades under 2015? Enligt Ulrika var det 11 hundar.
2. Hur många hundar lämnades tillbaka till leverantörerna under garantitiden under 2015? Det var tre hundar som reklamerades och lämnades tillbaka till leverantören. De var inte från samma leverantör.
3. Hur många hundar togs ur tjänst förra året på grund av ålder, sjukdom, olämplighet osv? Svaret blev att 48 hundar togs ur tjänst förra året. Av dessa avlivades 24 hundar och 24 gick på gåvobrev. För 10-12 år sedan gick det ut cirka 45 hundar per år och nu är dessa gamla och därför blir siffran så hög. Det innebär också att ledarhundskön har blivit betydligt längre. Idag måste man räkna med att vänta cirka 1,5 år på ny ledarhund.
4. För vilken summa köptes ledarhundar in förra året? 11 135 745 kr. 36 hundar köps in per år nu. Det skulle vara möjligt att köpa in fler men då måste man dra ner på något annat.
Slutligen informerar Ulrika om den mailinglistan som ledarhundsverksamheten har för att sprida information via nyhetsbrev. För att vara med på den måste man skicka ett mail till Anette Grönholm och meddela att man vill vara med.
Ledarhundsverksamheten har tagit fram en prototyp för en ny sele som skickas runt under vårt möte. Vi tycker att den är lite för tung.
Det här var alltså bara en liten sammanfattning av vad vi pratade om vid vårt möte. För utförligare information hänvisar jag till minnesanteckningarna som SRF skriver efter varje möte. Kontakta någon av oss i styrelsen så kan du få dem via mail.

Elisabeth Ravstis
Ordförande

Efterlyses: Punkter till Brukarrådet
I juni är det dags för nästa brukarråd.
Har du någon fråga som du vill att vi tar upp?
Mejla i sådana fall din fråga till info@slhf.net så tar vi upp den!

Ledarhundsförare i Östergötland sökes!
Bor du i Östergötland och vill du aktivera dig och din hund!?
Studiefrämjandet i Östergötland i samarbete med våra medlems- och samarbetsorganisationer hälsar er välkomna till oss. Hos oss hittar ni studiecirklar, kurser och föreläsningar om hund och hundträning.
Kontakta Marie Andersson, marie.andersson@studieframjandet.se. Tel. 0765-490910.

Referat från senaste styrelsemötet
Första helgen i mars var det dags för den sittande styrelsens sista livemöte. Som vanligt möttes vi på Almåsa. Det var en vemodig helg för oss alla. Vi har funkat väldigt bra som grupp. Inne i mötesrummet har det minst sagt gått hett till när vi tyckt olika, men vi har alltid kunnat gå ut ur rummet och ha roligt ihop i fikarummet, i matsalen och på promenader.
Men en styrelse finns för att hålla ihop föreningen. Styrelsen har det formella yttersta ansvaret, aktiviteterna skapar vi medlemmar tillsammans.
Under vårt två dagar långa möte pratade vi bland annat om vad vi gjort under det gångna året. En sak som jag personligen är stolt över är att vi börjat bli en riksförening värd sitt namn. Jag syftar på höstkursen i Göteborg.
Under 2016 fortsätter vi att tänka riks. På Ledarhundens Dag kommer det att ske aktiviteter i Stockholm, Malmö och Göteborg; i höst hålls två endagarskurser, en i Göteborg och en i Skåne. Vi har även börjat prata om att arrangera gratisträffar.
Det är oerhört viktigt att en förening inte enbart hålls uppe av styrelsen.
En mindre rolig sak är att intresset varit nästintill obefintligt för att
sitta i en intressepolitisk arbetsgrupp. Vad beror det på?
Det här är något vi gärna diskuterar på årsmötet. Vi måste börja omfattas av svensk lagstiftning, men då måste vi också vara beredda att jobba.
Med detta sagt lämnar jag över till årsmaterial och några korta artiklar.

Sara Shamloo Ekblad
Sekreterare

Ledarhundens Dag 2016
I år infaller den internationella Ledarhundens Dag onsdag den 27 april.
SLHF planerar aktiviteter runtom i landet, och har en arbetsgrupp som förbereder för fullt.
Om du vill veta mer och kanske själv engagera dig, är du välkommen att kontakta någon av oss. Mejla oss på förnamn @ slhf.net

Sara, Reine och Nadja

Presentation av den nya ledarhundskonsulenten
Med anledning av att Ledarhundsverksamheten har anställt en ny ledarhundskonsulent, bad vi denna att presentera sig för våra medlemmar!
”Jennie Lindhe heter jag som började som ny ledarhundskonsulent den 15/2.
Jag är 46 år gammal och bor i Helsingborg i Skåne med min sambo och dotter.
Fritiden ägnar jag åt vår häst som är ett halvblod och heter Sacci. Jag älskar att vara ute i naturen, skogen eller vid havet.
Tidigare har jag haft en labrador som privathund samt en papillon. I dagsläget finns ingen privathund, då jag inte känner att jag har den tiden en hund behöver. Oftast har jag dock någon hund hemma i arbetet.
Jag har jobbat i drygt 25 år som personlig assistent inom skola och förskola och haft hunden med i jobbet inom vården/skolan, och sett vad hunden betyder för människor.
För cirka tio år sedan blev jag fodervärd till en blivande ledarhund, något som senare skulle visa sig vara vad jag absolut ville jobba med när jag blev ”gammal”. Kort därefter började jag samarbeta med Anette på DISA som blev min mentor.
Jag bytte till nattjobb för att kunna vara med i det dagliga arbetet med allt ifrån avel, hälsa och mentalitet till själva ledarhundsdressyren.
Under denna tid hade jag tack vare Anette förmånen att få ha många olika hundar hemma för att utvärdera och studera dem. Det gav mig en stor inblick i hundens mentalitet.
Jag har även läst hundens sinnen och beteende samt hundsjukvård på högskola på distans, för övrigt är det praktiskt arbete på fält som gett mig min kunskap. Och såklart det dagliga jobbet med er förare!
Jag har dresserat ett antal ledarhundar som nu är ute och jobbar runt om i landet, samt en servicehund som arbetar för sin husse i Skåne. För ungefär sju år sedan började jag köra ut hundar på GK1och sedan har jag fortsatt som extern instruktör för SRF. De senaste åren har jag även varit aktiv inom SRF-Skånes alla roliga hundkurser.
För att kunna jobba med det jag verkligen ville satsa på sade jag upp mig från mitt nattjobb inom vården och riktade in mig på att dressera ledarhundar /assistanshundar samt kurs och support för SRF på heltid. Jag har alltid gillat att jobba med människor, och att nu kunna kombinera att jobba med både människa och hund kan ju bara vara bästa jobbet! Att möta varje ekipage och jobba utifrån dess förutsättningar för att nå framgång och teamkänsla. Att lyssna och känna av vad just det ekipaget behöver för att tillsammans nå målen för att vidareutvecklas i samarbetet. Att värna om både hund och förarens bästa.
Som ny konsulent kommer jag att jobba med kurs och support, hembesök och GK2.
Jag kommer att ha följande områden att ansvara för: Stockholm, Södermanland, Kalmar, Gotland, Blekinge och Östergötland.
Med dessa områden blir det också en flytt från Skåneland och uppåt när allt fallit på plats. Under tiden hjälps vi kollegor/konsulenter åt för att ni alla ska få den hjälp och support som ni behöver! Så tveka inte att höra av er.
Ni når mig på telefonnummer: 08-39 91 96.
Min mail  är jennie.lindhe@srf.nu.
Hoppas vi ses framöver/ Jennie Lindhe”

Hunden vår spegel
Vad är det för bok? frågar några. Jag som författare till boken har blivit tillfrågad att berätta om den och om hur den kom till.
Boken fokuserar på beteenden som hundar har och där vi människor reagerar på liknande sätt. Genom alla åren med ledarhundar har jag ju haft många tillfällen till iakttagelser. Jämförelsen med människor kan ge förståelse för hundarna och säga en del om hur vi ska hantera dem. Ofta har jag hört folk reagera på att hundar gör på ett visst sätt och klia sig i sina huvuden. ”Hur i all världen…” Och då har jag efterhand hittat en del svar, tycker jag.
Dessutom är funderingarna i sig roliga!
Så jag började samla på de här idéerna och la dem i min byrålåda. Åren gick och de fanns i mitt huvud och i en pärm. För ett drygt år sedan kom jag i alla fall igång på riktigt. Kapitlen handlar till exempel om att skämmas, att känna förväntan, att skaka av sig, att det man måste anstränga sig för är mera värt. Låter det intressant?
Boken är upplagd så att varje kapitel tar upp ett beteende och exempel på det. Därefter kommer exempel från vår mänskliga värld och sist en tipsruta med råd om hantering vad gäller just det. Jag rekommenderar att man läser lite i taget och funderar lite på det.
I pappersutförande innehåller boken en massa bilder också. En del är tagna speciellt för att passa till vissa kapitel, en del är från mina arkiv.
Jag har känt en begränsning i att jag valt att bara ta upp beteenden där man kan dra paralleller med människor. Det finns så mycket mera att ta upp, fundera på och tipsa om, men då hade ju temat spruckit.
Hunden vår spegel är ingen handbok i dressyr eller uppslagsbok om uppfostran. Den är en blandning av underhållning och insikter och försöker på ett lättsamt sätt ge en känsla för vad en hund är och sprida förståelse för hundarna.
Boken finns som E-bok redan nu, om någon vill välja det. Annars kommer den ganska snart både som talbok och på punkt, som sagt.
Ni får väldigt gärna läsa och tycka något till mig sedan!

Hälsar Barbro Carlberg, ledarhundskonsulent.

FÖRENINGSINFO

Årsmötesmaterial

Sveriges Ledarhundsförare (SLHF)
Årsmöte lördagen den 14 maj 2016 kl 09.00-12.00
Plats: Almåsa Konferens, Västerhaninge

Förslag till dagordning

1 Mötets öppnande
2 Fastställande av röstlängd
a) röstberättigade årsmötesdeltagare
b) poströster, röstberättigade medlemmar, till styrelseval
3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4 Fastställande av dagordning
5 Val av mötesfunktionärer
a) mötesordförande
b) sekreterare tillika mötesreferent
c) två protokollsjusterare
d) fastställande av senaste justeringsdatum
e) tre rösträknare
f) fastställande av nomineringstidens utgång
g) val av beredningsutskott
6 Anmälan av övriga frågor
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015
8 Revisorernas berättelser
a) Verksamhetsrevisorernas
b) Ekonomiske revisorns
9 Fastställande av bokslut
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Val av styrelse:
a) ordförande för ett år
b) 3 ledamöter för 2 år
c) fyllnadsval till styrelsen på 1 år
12 Övriga val:
a) En verksamhetsrevisor med ersättare
b) En ekonomisk revisor med ersättare
c) valberedning om 4 ledamöter varav en sammankallande
13 Fastställande av medlemsavgift för 2017
14 Fastställande av budget för 2016
15 Fastställande av verksamhetsplan för 2016
16 Förslag från styrelsen eller enskilda medlemmar
a) Förslag från styrelsen
b) Motioner
17 Övriga frågor
18 Eventuella uttalanden
Avslutning

Verksamhetsberättelse för SLHF
– verksamhetsåret 2015 (2015-01-01 – 2015-12-31)

1.1 Föreningens bakgrund och syfte
Föreningen Sveriges Ledarhundsförare, SLHF, grundades 1977. SLHF är en partipolitiskt obunden förening som har till uppgift att tillvarata ledarhundsförares gemensamma intressen. Föreningen ska bevaka ledarhundsfrågor på olika sätt samt ha visst inflytande över utbildning för ledarhundsekipage. SLHF ska också sprida information om ledarhundens betydelse för sina synskadade förare till allmänheten.
SLHF arbetar även för en bra och öppen dialog med de ledarhundsproducenter som levererar ledarhundar i Sverige idag samt med Synskadades Riksförbund, SRF, som med sin Ledarhundsverksamhet har myndighetsansvar över dispositionsrätt till ledarhundsförare samt tilldelning och återtagande av ledarhundar.

1.2 Styrelsen
Under verksamhetsår 2015 har styrelsen fram till årsmötet bestått av:
Elisabeth Ravstis: Stockholm, ordförande,
Siw Olsson: Huddinge, vice ordförande
Pia Andersson: Göteborg, sekreterare,
Guy Perdhe: Stockholm, kassör,
Natalia Hedlund: Haparanda, medlemsansvarig
Nadja Öberg: Stockholm, medlemsansvarig,
Dennis Johansson: Dalarna, Ledamot.
Efter årsmötet och konstituerande möte fick styrelsen följande sammansättning:
Elisabeth Ravstis: Stockholm, ordförande
Dennis Johansson: Dalarna, vice ordförande
Sara Shamloo Ekblad: Stockholm, sekreterare
Guy Perdhe: Stockholm, kassör
Natalia Hedlund: Haparanda, medlemsansvarig,
Nadja Öberg: Stockholm, informationsansvarig,
Reine Gunnarsson: Skanör, ledamot.

1.3 Revisorer
Fram till årsmötet var Ove Brandberg ekonomisk revisor för SLHF. Vid årsmötet 2015 valdes Sonja Lantz till ekonomisk revisor. Eftersom förslag på ersättare saknas är posten vakant tills vidare.
Fram till årsmötet 2015 var Joachim Kåhlman och Helena Fridlund verksamhetsrevisorer. Vid årsmötet 2015 valdes Stina Hörberg till ordinarie och Fredrik Matsson till ersättare. Tyvärr har Stina Hörberg frånsagt sig uppdraget av hälsoskäl.

1.4 Valberedning:
Valberedningen har bestått av följande personer:
Finn Hellman, Malin Jansson och Ida Östlund. Dessa valdes också om vid årsmötet 2015.

1.5 Medlemskap
Medlemsantalet var vid årets slut 115 medlemmar. När man registrerat sig som medlem får man ett välkomstbrev skickat till sig.

1.6 Mötesverksamhet
1.6.1 Styrelsesammanträden: Styrelsen har under året haft tre styrelsemöten via telefon, ett extrainsatt telefonmöte samt 3 livemöten på Almåsa konferens.

1.6.2 Årsmöte: Årsmötet 2015 ägde rum lördagen den nionde maj vid Almåsa Konferens. 25 röstberättigade medlemmar var närvarande och två poströster inkom.
Fyra motioner behandlades.
För detaljerad information se årsmötesprotokoll.

1.6.3 SRF Ledarhundsverksamhetens brukarråd: Under verksamhetsår 2015 har SLHF representerats av tre personer från styrelsen. Ordförande Elisabeth Ravstis samt två styrelseledamöter som har deltagit på rullande schema. SRF representeras i brukarrådet av två personer från förbundsstyrelsen men också av personal som arbetar med ledarhundsverksamheten och myndighetsutövningen.
Brukarrådet har haft 3 möten under verksamhetsår 2015.
Några exempel på punkter som diskuterats är:
*Tjänstekort i hårdplast till alla ledarhundsförare,
*Har Allergierna bland ledarhundar ökat?
*Diskussioner om uppföljning av äldre ledarhundar.
*Diskussioner om nytt kursupplägg för ledarhundsförare.
*Är det rimligt att det är leverantörernas egna veterinärer som ska göra slutbesiktningen av våra ledarhundar.
För utförligare information hänvisar vi till brukarrådsrapporter i tidningen Ledarhunden och minnesanteckningar från dessa möten.
1.7 Information
1.7.1 Informationsansvar: Fram till årsmötet var Elisabeth Ravstis informationsansvarig med assistans av övriga styrelseledamöter. Efter årsmötet har Nadja Öberg varit informationsansvarig.

1.7.2 Medlemstidningen Ledarhunden: Medlemstidningen ”Ledarhunden” har utkommit med fyra nummer under 2015. Tidningen och årsmöteshandlingarna ges ut i Daisyformat eller e-postutskick samt i punktskrift för föreningens dövblinda medlemmar. I slutet av 2012 lades redaktörsuppdraget ut på en person utanför styrelsen eftersom detta tar mycket tid från styrelsearbetet. Kait Bessing är redaktör för Ledarhunden, vilket vi verkligen uppskattar. Efter årsmötet 2015 har Sara Shamloo Ekblad också varit redaktör för Ledarhunden tillsammans med Kait.

1.7.3 Webbsida och sociala medier: Föreningen har en hemsida, www.ledarhund.nu, där SLHF informerar allmänheten om ledarhundar samt sprider information om föreningens verksamhet. Hemsidan har tidigare använts som bas vid de namninsamlingar som föreningen har stått bakom.
SLHF har också en sida på Facebook, facebook.com/ledarhund. Sidan gillas av cirka 400 personer. På Facebooksidan har föreningen spridit pressmeddelanden och information till följarna. Webbsidan och SLHF:s närvaro i Sociala medier har skötts av Joachim Kåhlman och från styrelsen har Nadja Öberg varit ansvarig.

1.7.4 Information till nya ledarhundsförare: Tidigare har SLHF:s styrelse fått inbjudan att vara med vid grundkurs ett för att informera nya ledarhundsförare om SLHF. Tyvärr har det inte fungerat under 2015. SLHF har påtalat det här vid två tillfällen vid brukarrådet. Anledningen är dels att det har varit färre grundkurser och fler direktleveranser i år men också att personalen missat att bjuda in oss till kurserna.

1.8 Påverkansarbete
1.8.1 Den Internationella Ledarhundsdagen: Den Internationella Ledarhundsdagen firas den sista onsdagen i april varje
år, År 2015 inföll bemärkelsedagen den 29 april. SLHF var medarrangör vid två aktiviteter. På förmiddagen anordnades en uppvaktning tillsammans med Ledarhundsklubben i Stockholm där ledarhundsekipage först fick träffa Catarina Bråkenhielm, s-politiker i socialutskottet samt ytterligare tre politiker från socialdemokraterna. Därefter gick 12 ledarhundsekipage från riksdagshuset till Rosenbad där vi sjöng en för dagen egenhändigt skriven sång. Uppvaktningen handlade om att anslagen till ledarhundsverksamheten inte har ökat på 7 år, samtidigt som mycket annat såsom veterinärkostnader med mera har blivit mycket dyrare.
På kvällen samma dag var SLHF medarrangör tillsammans med SRF Stockholms stad vid en föreläsning av Annika Åkerberg som är jurist och har skrivit en bok om diskrimineringslagstiftningen för personer med funktionsnedsättning. Ett avsnitt i hennes bok och även en del av föreläsningen handlade om ledarhundsekipage.

1.8.2 Kontakt med Service- och Signalhundsförbundet: Ordförande Elisabeth Ravstis har haft några mailkontakter med Jessica Jönsson som är ordförande i Service- och Signalhundsförbundet. En av föreningens medlemmar och tidigare styrelseledamot Finn Hellman, var också med vid deras årsmöte som representant för SLHF.
Syftet med kontakten med SOS-hundsförbundet är att diskutera former för samarbete och vilka frågor vi kan samarbeta kring. De konkreta förslag som har framkommit är att samarbeta kring frågor om diskriminering samt att kunna dela monter och i och med det även kostnader vid olika mässor. Det skulle även vara möjligt att göra gemensamma informationsbroschyrer att dela ut till företag såsom butiker, restauranger, gym osv. Kontakten och diskussionen med SOS-hundsförbundet kommer att fortsätta.

1.8.3 Skrivelse till kultur- och demokratiministern: I september 2015 skickade SLHF tillsammans med SRF en skrivelse till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Hon har utlovat en översyn av den nya lagen mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Syftet med skrivelsen var att uppmärksamma henne på den diskriminering som vi ledarhundsförare ofta utsätts för.
1.8.4 Information till allmänheten: Flera av oss i styrelsen har svarat på frågor från gymnasieelever som går olika former av djurprogram vid gymnasiet och som vill veta mer om hur det är att använda ledarhund.
Vi menar att den här formen av utåtriktat arbete är mycket viktigt för att sprida kunskap, förståelse och information om ledarhunden och dess betydelse.

1.9 Aktiviteter och interna grupper
1.9.1 Vårkurs i samband med årsmöte: I samband med årsmötet hölls en vårkurs som var välbesökt och uppskattad. Där fick vi bland annat lyssna till ett föredrag av Finn Hellman om en tävling för ledarhundsekipage i Ryssland som han hade besökt. Resten av kursen ägnades åt praktiska aktiviteter så som lydnad, promenader med störning osv. Kursen organiserades av vår kursgrupp som fram till årsmötet bestod av Siw Olsson, Guy Perdhe och Nadja Öberg. Efter årsmötet har kursgruppen bestått av Guy Perdhe, Nadja Öberg och Reine Gunnarsson. Michael Haraldsson har också varit med och ordnat höstkursen i Göteborg tillsammans med Reine Gunnarsson.

1.9.2. Höstkurs: Den 17 oktober anordnade SLHF en endagskurs i Göteborg. Kursen vände sig i första hand till ledarhundsförare i Västra Götaland och blev mycket uppskattad. 21 personer deltog i kursen.

1.9.3 Huvudmannagruppen: Den så kallade huvudmannagruppen har till uppgift att kontakta socialdepartementet för att ta reda på mer om hur de ser på huvudmannaskapet för ledarhundarna i framtiden och även för att framföra våra synpunkter. Under förra verksamhetsåret kontaktade vi ansvarig tjänsteman vid socialdepartementet vid ett flertal tillfällen för att boka ett möte men vi fick ingen respons. Under verksamhetsåret 2015 har gruppen bestått av Elisabeth Ravstis, Sara Shamloo och Nadja Öberg. Gruppen hade planerat ett möte i juni som blev inställt på grund av sjukdom. Sedan har tyvärr inget mer möte blivit av.

1.9.4 Handlingsprogramsgruppen: Vid årsmötet 2015 utsågs en arbetsgrupp som skulle ta fram ett handlingsprogram för SLHF. Till gruppen valdes Finn Hellman, Stig Hedlund och Mikael Haraldsson. Stig Hedlund avled tyvärr hastigt i slutet av året och gruppen har inte haft några möten så vitt styrelsen känner till.

1.9.5 Intressepolitisk arbetsgrupp: Vid årsmötet beslutades att tillsätta en intressepolitisk arbetsgrupp. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen via medlemslistan och tidningen Ledarhunden frågat medlemmarna om vilka som kan tänka sig att ingå i en sådan grupp. Ingen har hört av sig och anmält intresse för att vara med.

1.10. SLHF:s internationella verksamhet
1.10.1. European Guide Dog Federation: Natalia Hedlund har varit styrelsens kontaktperson i EGDF. Under våren 2015 deltog Nadja Öberg i en konferens i Rumänien. I övrigt har vi hållit oss uppdaterade om EGDF via de nyhetsbrev som skickas ut.

1.11 Ekonomisk redovisning:
Vinst och förlusträkning 2015-12-31
Belopp i kronor

Intäkter
Medlemsavgifter 30.000
Deltagaravgifter 10.600,00
Synskadades stiftelse 155.050,00
KMA 60.000,00
Synskadades riksförbund 50.000,00
Kronofogdemyndigheten 28.982,00
Returinsättning 317,00
Totalt intäkter 334.949,00

Kostnader
Styrelsemöten, fysiska
Resor 19.916,00
Logi 85.722,00
Totalt 105.638,00
Styrelsemöten telefon 3.924,00
Vårkurs med årsmöte
Logi 147.103,00
Resebidrag 836,00
Övrigt 1.450,00
Totalt 149.389,00

Höstmöte en dag 16.042,00
European Guide Dog Federation (EGDF)
Medlemsavgift +kongress 10.657,51
Medlemstidningen 15.000,00
Administration
Bankavgifter 457,00
Utskick 5.401,00
Hemsida/e-post 238,00
Summa 6.096,00

Övrigt
Skatt 1034,00
Service- och Assistanshundföreningen 593,00
Summa 1.627,00

Kostnader totalt 308.373,51
Årets överskott 26.575,49
Föreningen har inga skulder eller utestående fordringar.

Balansräkning

Ingående saldo
Plusgirot 105.519,77
Årets överskott 26.575,49
Styrelsen föreslår att årets överskott överförs till löpande räkning.

Utgående saldo
Plusgirot 132.095,26

1.12. Slutord
1.12.1. Sammanfattning: I det stora hela har det varit ett bra år för styrelsen. Efter årsmötet kom det bara två nya styrelseledamöter. Det har inneburit stabilitet och arbetsro för styrelsen.
Tyvärr har de två arbetsgrupperna som årsmötet beslutade om i enlighet med motionsförslag från Finn Hellman inte kommit igång. Styrelsen har dock aldrig tagit på sig att ringa och “jaga” medlemmar till dessa grupper utan endast att via medlemslista och medlemstidningen försöka få intresserade medlemmar. Tyvärr har det alltså inte lyckats. Vad gäller huvudmannagruppen får vi tre i styrelsen som tagit på oss uppdraget skamset erkänna att det inte har blivit något i år.
En annan motion som årsmötet biföll var att styrelsen skulle jobba med att underlätta resande för oss ledarhundsförare. Styrelsen har påbörjat en inventering genom att kontakta flera reseföretag för att ta reda på hur de ser på våra möjligheter att exempelvis sitta var som helst, alltså inte bara på djurplatser. Det här arbetet kommer naturligtvis att fortsätta.

1.12.2. Tack: Föreningen Sveriges Ledarhundsförare tackar alla som stöttat föreningens arbete på olika sätt. Styrelsen riktar ett särskilt tack till medlemmar som lagt ner tid och engagemang på olika uppdrag för SLHF! Ett särskilt tack till Kait Bessing som tillsammans med Sara Shamloo i styrelsen har varit redaktör för tidningen Ledarhunden.

Elisabeth Ravstis
Guy Perdhe,
Dennis Johansson,
Natalia Hedlund,
Nadja Öberg,
Sara Shamloo Ekblad
Reine Gunnarsson

Förslag till verksamhetsplan
för verksamhetsåret 2016.

Inledning
Föreningen Sveriges ledarhundsförare (SLHF) är landets enda rikstäckande förening av och för ledarhundsförare. SLHF är en ideell förening med drygt en tredjedel av Sveriges förare som medlemmar. Föreningen bildades 1977 och är politiskt och religiöst obunden. SLHF arbetar både intressepolitiskt för att förbättra villkoren för ledarhundsförare, samt socialt med att arrangera träffar för våra medlemmar. Temat för vårt arbete 2016 är nätverksarbete mellan förbund för förare till sociala tjänstehundar. Tillsammans blir vi starkare.

Internt föreningsarbete:
Under det kommande verksamhetsåret kommer SLHF:
• Arrangera en årsmöteskurs i Stockholm om 2,5 dagar.
• Under hösten genomföra två endagarskurser, en i södra Sverige och den andra i Göteborg.
• Arbeta aktivt för att medlemmar utanför styrelsen ska engagera sig i föreningen.
• Återuppta arbetet med arbetsgruppen huvudmannagruppen.
• Arbeta för att fler ledarhundsförare ska gå med i SLHF.

Påverkansarbete:
Under verksamhetsåret kommer SLHF:
• Vara språkrör för ledarhundsförare och påverka ledarhundsverksamheten genom att delta i SRF:s ledarhundsverksamhets brukarråd, där vi för upp angelägna frågor.
• Vara aktiva och ge synpunkter i förarbetet för den nya upphandlingen av ledarhundar för nästkommande period.
• Fortsätta arbetet för att diskriminering av ledarhundsförare ska omfattas av svensk diskrimineringslagstiftning.
• Fortsätta arbetet för att ledarhundsförare ska ha rätt att färdas med kollektivtrafik utan att förvisas till djurplatser.
• Fördjupa samarbetet med organisationer för förare med service och signalhundar.
• Arrangera aktiviteter på Ledarhundens Dag.
• Vara aktiva i European Guide Dog Federation.

Information:
Under verksamhetsåret kommer SLHF:
•  Ge ut tre nummer av medlemstidningen Ledarhunden.
•  Fortsätta underhålla och utveckla hemsidan och föreningens Facebooksida.

Förslag till budget
Verksamhetsåret 2016 i kronor

Intäkter
Medlemsavgifter 30.000
Deltagaravgifter 10.000
Synskadades stiftelse 150.0000
KMA 60.000
Synskadades Riksförbund 50.000
Summa 300.000

Kostnader
Styrelsemöten 110.000
Vårkurs med årsmöte 150.000
2 Höstmöte en dag 30.000
European Guide Dog Federation (EGDF)
Medlemsavgift +kongress 9.000
Medlemstidningen 11.000
Administration 7.000

Summa 317.000

Styrelsen föreslår att 17.000 kronor av det egna kapitalet används för verksamheten 2016. Med beaktande av att vi även 2016 planerar ett endags medlemsmöte i Göteborgsregionen, med utnyttjande av de medel som föreningen erhållit från kronofogdemyndigheten i Västra Götaland under 2014 – 15.

Förslag om medlemsavgiften
Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2017 ska vara oförändrade 250 kronor.

Förslag från styrelsen
Bilaga till punkt 16 a på dagordningen.

Styrelsen föreslår att föreningens stadgar förändras enligt följande:

§5 Medlemsavgift

Nuvarande lydelse:
Medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår ska betalas före februari månads utgång.

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår ska betalas före mars månads utgång.

§6 Årsmöte

Nuvarande lydelse:
Motion från medlem eller regions medlemsmöte skall, för att kunna behandlas av årsmötet, tillställas styrelsen före januari månads utgång.

Styrelsen föreslår att Motion från medlem eller regions medlemsmöte skall, för att kunna behandlas av årsmötet, tillställas styrelsen före februari månads utgång.

Valberedningens förslag till val av styrelse
Ordförande: Finn Hellman, nyval ett år
Övriga ledamöter:
Sara Shamloo Ekblad, omval två år
Elina Zettervall, nyval två år
Karin Hessling, nyval två år
Madeleine Linder, nyval fyllnadsval ett år

Fyllnadsvalet beror på att Guy Perdhe ställer sin plats till förfogande.
Det är naturligtvis fritt fram att nominera ytterligare personer till styrelsevalet ända fram till årsmötet.

Presentationer av styrelsekandidater
Även i år har valberedningen skickat ut en enkät till alla som kandiderar till styrelsen. Enkäten har innehållit frågor om sysselsättning, tidigare erfarenhet av styrelsearbete samt frågor om varför personen vill sitta i SLHF:s styrelse.
Nedan följer valberedningens sammanfattning av enkätsvaren.

Jag heter Finn Hellman, är 40 år gammal och bor i Göteborg. Jag arbetar som frilansjournalist och distansstuderar på 75 procent på Högskolan i Halmstad.
Fritiden ägnar jag numera åt att träna olika former av kampsport. Jag planerar också att vara en aktiv medlem i RFSL Göteborg, där jag tidigare varit ordförande.
Jag är inne på min andra ledarhund, en gul labradortik på tre år.
Jag har suttit i SLHF:s styrelse i många år tidigare och upplever att det är ett bra sätt att påverka ledarhundsförarnas villkor. Under två år har jag tagit en paus från styrelsearbetet, men känner nu att det kliar i fingrarna. Det finns så mycket som jag vill jobba med när det gäller ledarhundsfrågor och jag tror att SLHF:s styrelse är ett av de bästa ställena att förlägga sitt engagemang till.
Jag brinner särskilt för frågor om tillgänglighet och diskriminering, men är även angelägen om att vi som använder ledarhund får tillräckligt mycket utbildning och att vi får lära oss det vi behöver i vår vardag. Jag skulle önska mig ett ledarhunds-Sverige där det skedde ett större erfarenhetsutbyte förare emellan. Här finns det mycket föreningen kan bidra med.
Jag kandiderar till ordförandeposten, men kan även tänka mig en annan roll i styrelsen. Jag har stor erfarenhet av styrelsearbete från bland annat SRF, US och partipolitiken, och har just varit arvoderad ordförande för RFSL Göteborg under två år. Föreningen har cirka 700 medlemmar och fyra anställda.
Andra kompetenser som kan bidra till styrelsearbetet är att jag är journalist och samhällsvetare. Min plan är att i genomsnitt lägga en timme om dagen på arbete med SLHF. Det innebär med andra ord cirka 30 timmar i månaden.

Jag heter Sara Shamloo Ekblad, är 28 år och bor i Stockholm. Till yrket är jag Frilansande kulturarbetare. Under det senaste året har jag varit sekreterare i SLHF:s styrelse. Jag väljer nu att kandidera för en ny mandatperiod.
På fritiden tycker jag om att läsa, skriva, gå långpromenader, träna yoga och äta goda chokladbakelser. Mina djur betyder mycket för mig.
Jag är engagerad i ett feministiskt textkollektiv, Dockhaveri förlag. Mitt engagemang  i Dockhaveri varierar och just nu är det vilande.
Jag är förstagångsförare. Min ledarhund är en otroligt vacker och aktivitetskrävande rödbrun jaktlabrador. Han fyller just denna dag när jag skriver detta fyra år!
Jag vill vara med i styrelsen för att kunna påverka våra villkor som ledarhundsförare. Jag vill gärna vara med och utveckla SLHF till en aktiv medlemsstyrd förening.
Frågor jag gärna vill arbeta med är att påverka SRF i det stundande förarbetet för den nya upphandlingen av ledarhundar. Jag vill även arbeta intressepolitiskt så att vi äntligen ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Social verksamhet är också något jag gärna är med och utvecklar, till exempel fikaträffar och gemensamma promenader där vi förare kan utbyta erfarenheter och stötta varandra.
Jag kan tänka mig att fortsätta som sekreterare och redaktör för Ledarhunden, alternativt som vice ordförande och redaktör för Ledarhunden.
Min första styrelse var Unga Synskadades riksstyrelse, där jag valdes in som femtonåring. De senaste åren har jag suttit i De Blindas Fritidsklubbs styrelse, Dockhaveri förlags styrelse, och det senaste året har jag även suttit i SLHF:s styrelse.
Jag har lätt att uttrycka mig i skrift och är van att leda grupper (jag jobbar med grupper). Lyhördhet, nyfikenhet och flexibilitet är några av de egenskaper jag gärna beskriver mig själv med. Jag tror på bra gruppdynamik och samtalsklimat där alla kommer till tals.
Hur många timmar i månaden jag är beredd att lägga på styrelsearbetet är jättesvårt att svara på, tio-tjugo?

Jag heter Karin Hessling, är 45 år och bor i Göteborg.
Jag jobbar på Arbetsförmedlingen och där har jag jobbat sedan 2003. Jag jobbar i huvudsak med arbetsgivarefrågor. Men har även ett uppdrag som skyddsombud på min enhet.
Sedan jag fick min ledarhund Gibson för två  år sedan tar han mycket av min fritid. Annars gillar jag att träna, både på gym och att gå på yoga. Jag tycker om att vara med min familj och mina vänner. När säsongen är inne tycker jag om att ”påta”  i trädgården.
Jag har haft ett engagemang i SRF Göteborg som verksamhetsgranskare, men håller just nu på att avsluta detta. Jag sitter som representant i några funktionshinderråd, bland annat där jag bor. Jag har alltid gillat att engagera mig i olika föreningar. Det har jag gjort ända sedan barnsben.
Jag har min första ledarhund och det är alldeles fantastiskt och underbart. Vilken frihet det har inneburit! Min hund heter Gibson och han är fyra år. Han är en svart labrador. Både han och jag gillar långa promenader.
Jag gillar att engagera mig i olika frågor. Sedan jag fick ledarhund har jag upptäckt vilken frihet det är att ”vara” med hund. Jag vill gärna försöka sprida denna positiva upplevelse till fler.
Jag vill jobba med att informera allmänheten om vilket oerhört bra hjälpmedel en ledarhund är. Att jobba/informera om att våra hundar utför en uppgift och att det hela handlar om tillgänglighet.
Jag kan tänka mig vilken roll som helst i styrelsen. Jag kan tänka mig att vara Informationsansvarig. Tyvärr fick jag själv en dålig start inom SLHF, då ingen kontaktade mig när jag hade blivit medlem. Jag tror att SLHF kan göra så mycket mera för sina nya medlemmar, till exempel fadderverksamhet.
Jag har suttit i  en internationell fredsförenings styrelse i flera år. Sedan jag fick min synskada har jag suttit med i SRF Göteborgs Styrelse i några år.
Jag är en glad och positiv tjej som gillar utmaningar. Jag tycker det är viktigt att alla får komma till tals. Det är viktigt att ”hela Sverige” är representerat i styrelsen.
På styrelsearbetet är jag beredd att lägga så många timmar som krävs av mig.

Mitt namn är Elina Zettervall och jag är 30 år.
Jag bor i centrala Södertälje med man och barn boende varannan vecka.
Jag är för närvarande arbetslös.
På min fritid umgås jag mycket med familjen, lagar mat, läser, lyssnar på musik och gå långa skogspromenader.
Jag har en svart femårig labbe som heter Turner. Honom har jag haft sedan februari 2013 och han är min första ledarhund.
Jag vill vara med i styrelsen för att jag vill påverka samhället och dess förståelse för ledarhundar och deras förare.
De frågor jag tycker är viktigast är information till samhället.
Vilka poster i styrelsen jag kan tänka mig har jag i ärlighetens namn inte funderat på. Det är i så fall upp till styrelsen att se styrkorna i gruppen och gemensamt bestämma vilken post var och en ska ha.
Jag har tidigare suttit med i olika styrelser på distriktsnivå i Unga Synskadade och som ordförande för SRF Ronneby.
Jag är lyhörd, engagerad i det jag tar mig för och är bra på att ha många bollar i luften
Tidsmässigt är jag beredd att lägga från 10 timmar och uppåt på styrelsearbetet.

”Jag heter Madeleine Linder, är 56 år och bor I Göteborg. Jag är yrkesarbetande folkhögskollärare på deltid.
På min fritid läser jag, lyssnar på nyheter och debatter, går på föreläsningar och umgås med familjen.
Just nu är jag ordförande i SRF Kungsbacka, sitter i Gils “Göteborgs independent living” styrelse, är medlem i SKV “Svenska kvinnors vänsterförbund”.
För ett par veckor sedan kom min femte hund hit och installerade sig. Han är en labrador på 2 år.
Jag fick min första hund 1984 och jag har bott i flera städer. Verkligheten som hundförare har blivit väldigt dyster, med ett klimat som inte är hundvänligt. Det beror också mycket på hur stadsbilden ser ut.
Frågor jag gärna vill engagera mig i är till exempel: Att kunna resa utan begränsningar. att kunna ha med hunden utan att oroa mig för tillträden, och att hitta funktionella former för info om våra hundar.
Jag har inte hunnit tänka mig in i vilka poster jag skulle vilja ha just i den här styrelsen, men jag har genom åren haft de flesta roller, utom kassör/ekonomiskt ansvarig.
Jag har en god bild av hur livet som hundförare sett och ser ut under de 32 år som jag har haft hund. Jag har rest mycket i Danmark, Tyskland och Österrike.
Detta är viktiga erfarenheter, eftersom det finns stora olikheter på bemötande. Jag ser det som betydelsefullt att ha många ingångar och kunna se att det finns flera vägar att gå för att uppnå våra mål.
Vidare tycker jag att hundarnas kvalitet ser väldigt olika ut idag, jämfört med tidigare. Det är viktigt att de hundar som går ut som ledarhundar håller måttet. Det är också viktigt att hundförare får det stöd och den hjälp som kan behövas på plats i hund och förares miljö.
Jag är beredd att lägga 2 – 4 timmar i veckan på styrelsearbetet.”

Kontakta SLHF

Föreningens postadress:
Sveriges Ledarhundsförare
C/o Guy Perdhe
Gotlandsgatan 44
116 65 Stockholm

Frågor om fakturor, reseräkningar och dylikt:
ekonomi@slhf.net

Medlemsärenden, adressuppdateringar: medlem@slhf.net
Eller medlemsansvariga Natalia Hedlund och Reine Gunnarsson.

Webbsidan: web@slhf.net

Allmänna frågor: info@slhf.net

Elisabeth Ravstis, Stockholm
Ordförande
Tfn 070 512 22 87
E-post elisabet@slhf.net

Dennis Johansson, Långhyttan
Vice ordförande
Tfn 070-884 69 30.
E-post dennis@slhf.net

Guy Perdhe, Stockholm
Kassör
Tfn 076 824 24 30
E-post guy@slhf.net

Sara Shamloo Ekblad, Stockholm
Sekreterare och medredaktör Ledarhunden
E-post sara@slhf.net

Natalia Hedlund, Haparanda
Medlemsansvarig
Tfn 076 772 35 40
E-post natalia@slhf.net

Reine Gunnarsson, Skanör
Medlemsansvarig
Tfn 072-247 14 00
E-post reine@slhf.net

Nadja Öberg, Stockholm
Informationsansvarig
Tel 073-035 71 73
E-post nadja@slhf.net

Kait Bessing, Stockholm (Ej styrelsen)
Redaktör för Ledarhunden
Tfn 070 46 47 423
e-post kait@slhf.net