Kursverksamhet

Ledarhund i hinderbana

Ledarhund i hinderbana

Våra kurser har en stor betydelse för våra medlemmar både för träning och fördjupad utbildning i sin roll som ledarhundsförare såväl som en stor social betydelse.

SLHF har som mål att genomföra två kurser årligen, en på våren och en på hösten. Under vårens kurs håller föreningen vanligen sitt årsmöte.

Övergripande mål

De övergripande syftet med våra kurser är:

  • Att stärka medlemmarna i sin roll som ledarhundsförare genom olika former av teoretisk fortbildning.
  • Att träna praktiska moment som ingår i ledarhundsförarnas vardag såsom lydnadsträning, hinderbana, problemlösning.
  • Erfarenhetsutbyte mellan ledarhundsförare
  • Utblick. Genom att möta andra typer av tjänstehundar få perspektiv på ledarhundens roll och funktion.
  • Social samvaro mellan medlemmarna.
Ledarhund springer mot sin förare förbi en instruktör som lockar med skinka.

Ledarhund springer mot sin förare förbi en instruktör som lockar med skinka.

Kursanläggning

SLHF:s kurser anordnas vanligen på Almåsa Konferens, söder om Stockholm. Almåsa ligger naturskönt vid Hårsfjärden i Stockholms Skärgård. Almåsa lämpar sig väl för vår kursverksamhet då den är anpassad för synskadade. Eftersom Synskadades Riksförbunds Ledarhundsverksamhet också har sina kurser på Almåsa innebär det att många av ledarhundsförarna redan varit där vilket underlättar mycket då man inte behöver lägga ner tid under kursen på att lära sig hitta på anläggningen. Det finns dessutom tillgång till material för att bygga hinderbana för hundarna och annat som gör träning med ledarhund lämplig på Almåsa.

Personal på kurserna

Våra kurser bygger mycket på ideellt arbete. Såväl ledsagare som ledarhundsinstruktörer jobbar ideelt med våra kurser. Ansvariga på kursen är ledarhundsförare som arbetar ideellt för föreningen.