Ledarhundslänkar

I Sverige är det för närvarande tre aktörer som utbildar ledarhundar. Ledarhundarna slutprovas av Ledarhundsverksamheten vid Synskadades riksförbund. Det är även där den särskilda myndighetsutövning som handhar dispoistionsrätter för ledarhund finns, det vill säga, de mottar ansökningar, tilldelar hundar och i förekommande fall beslutar om återtagande av ledarhundar.