Information till hundklubbar

Informationen nedan är riktad mot brukshundsklubbar, djurkliniker med flera som utbildar och möter hundar och hundägare.

Ledarhund i arbete

Ledarhund i arbete

Att vara hundägare innebär ett stort ansvar, både gentemot den egna hunden men också i kontakt med omgivningen. Därför är den grundläggande utbildning för hundägare som många av er tillhandahåller i form av valpkurser och dressyr i olika svårighetsgrad, ovärderlig.

Som ledarhundsförare möts man tyvärr ofta av onödig okunskap och osäkerhet hos andra hundägare inför våra hundars behov i arbete och ledighet. Detta skulle enkelt kunna förändras genom er medverkan att sprida rätt information som en del i kursinnehållet vid era olika utbildningar. Sveriges Ledarhundsförare SLHF står gärna till tjänst med information och tips om informations material. Lars Billgren tar t ex i boken “Caddy, Kompisen” på ett humoristiskt sätt upp några av de situationer en ledarhundsförare kan hamna i.

Den vita selen som våra hundar har på sig när de arbetar kräver hundarnas 100-procentiga koncentration på sina uppgifter. Stör därför aldrig en ledarhund med sele på. Ta däremot gärna kontakt med ledarhundsföraren. På grund av synskadans opraktiska natur är det ju svårare för ledarhundsföraren att ta kontakt med andra hundägare för att hunden ska få en lekstund utanför selens plikter. Lek och rekreation är ju viktigt, även för en ledarhund.

En utbildad ledarhund har precis som andra väldresserade hundar, behov av en kontinuerlig träning för att bibehålla resultaten. Ett utmärkt sätt för ledarhundsförare kan därför vara att kontakta en lokal brukshundsklubb. Ledarhundarna får en vanlig grunddressyr, men anpassas sedan efter de speciella behov en synskadad person ofta har, t ex stolpsökning vid övergångsställen och kanthållning vid gångsträcka längs landsväg. Vid eventuella problem i dressyren kan detta korrigeras med hjälp av ett par seende ögon och det är därför viktigt att omgivningen har en viss förståelse för hur ett ledarhundsekipage fungerar tillsammans.

Vi hoppas nu att ett ökat sammarbete och gemensamt intresse att sprida ömsesidig kunskap kommer att leda till många trevliga stunder tillsammans med nya, både två- och fyrbenta vänner.

Om ni önskar ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss i SLHF